FJØRFE nr. 2 - 2020

* FJØRFE 2 | 20 * 33 WEB | NFL.NO TEMA | reportasjer skaper hakkeaktivitet og sysselsetting. Når de gule fatene med Peckstone er tomme lar jeg de ligge igjen som hakkeobjekter. Det blir rene trommekonsert inne i hønsehuset av de 10-12 fatene som både blir hakket på og flyttet rundt. Det tar meg maksimalt 15 minutters jobb hver dag og jeg ser at det sysselsetter dyra ved at de hakker og roter etter kalkstein og korn. Det skaper trivsel både for dyra og for meg. EGGKONTROLLEN EN MOTIVASJON Oppslutningen om eggkontrollen på Østlandet har vært godt over 60%, men på landsbasis kunne Sverre Rædergård på Eggringen-møtet fortelle at kun drøyt 40% benytter seg av kontrollen. – For min del er det en selvfølge å delta i kontrollen. Det oppleves som enda mer interessant å være med nå som jeg har frittgående. Jeg ser det som nødvendig for å optimalisere driften og dermed økonomien i eggpro- duksjon. Sammenligning med mine tidligere innsett, eller med gjennomsnittet av alle flokker i kontrollen gjør at jeg kan ta mål av meg å stadig strekke meg mot forbedring. Det er jo interessant å se hvor man er i for- hold til snittet. Er jeg bedre så er jo det supert og hvis ikke så må jeg prøve å bli det. Det er ved optimalisering av egen produksjon en kan tjene de ekstra kronene og eggkontrollen er et viktig verktøy for meg. For øvrig så er det jo 10 øre pr kilo for å registrere tallene der, blir jo noen lett-tjente kroner det. NY HVERDAG Fra å være en «sint skeptiker» har endringene ført til en ny hverdag. – Jeg trives godt i hønsehuset og dyra har stor glede av å fly fritt omkring. De setter stor pris på trivselstil- takene de får tilbudt. Hverdagen min består av litt mer støv og litt mer jobb og jeg bruker 30-45 minutter mer i hønsehuset hver dag. Jeg opplever imidlertid at det er verd det som kommer inn av kroner ekstra i året fra denne typen produksjon. – Den digitale fremgangen som har vært siden 2003 og frem til de versjonene som nå er installert er som dag og natt. Skov styringsenhet er på plass på veggen i pakkerommet samt ny alarm som dekker både klima, produksjon og verpereder. Jeg kan følge huset mitt på en helt annen måte og ikke minst er alt nytt og velfun- gerende. Det er en trygghet i hverdagen. – Jeg må innrømme at jeg så for meg mye jobb og «trøbbel» før jeg omstilte, men det har blitt noe helt annet en jeg så for meg. Dyra kommer fra aviar-oppdrett, er dressert til å fly opp i aviaret og det er lite høner på gulvet i starten. Det er selvsagt mer jobb med oppver- ping og om man er uheldig med mengden gulv- og avi- aregg kan det blir mer arbeidskrevende enn det jeg har opplevd til nå. Det kommer helt sikkert enkeltinnsett som kan være utfordrende, men jeg har ikke angret en dag på omstillingen nå i ettertid, avslutter Knut Espen. Dyrerommet er delt i to og vifter og luftinntak er dekket, begge med toppnetting fra det gamle bursystemet. Her gir Knut Espen helt korn i strøet og dyra stimler til. Besparelse 100 000,- sparte Knut Espen ved å bruke den gamle egg-liften mellom aviaret og inn til pakkemaskinen. Det krevde litt tilpassing, men den kan holde i mange år til og er enkelt å bytte når det blir behov for det i fremtiden. Kun når eggtrekket er i drift står det i denne høyden og “hindrer” passasje. Ellers heves det til 2 meters høyde og er ikke til hinder for folk eller minilaster.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy