FJØRFE nr. 2 - 2020

* FJØRFE 2 | 20 * 32 TEMA | reportasjer slås av. Jeg ser at dette er bra. De dyra som er langt nede på rangstigen kan da gjemme seg litt bort under der i tussemørket. I første innsett ventet jeg med å åpne redene til første egg kom, men nå åpnet jeg etter 1 uke, når dyra har funnet vann og mat, og tenker det er greit at hønene blir kjent med redet. Jeg tror at det reduserer muligheten for feillagte egg i oppverpingen. – Jeg hadde mye lys på helt fra starten i første innsett, men fikk tilbakemeldinger fra flere som mente at jeg hadde litt mye lys. Innsett to startet jeg derfor med mindre lys. Feillagte egg (over 400) var mer enn det dobbelte av første innsett og jeg tenker at dette var pga. dårlig kontrast mellom reder og rommet. Jeg økte derfor lysstyrken ved 33 ukers alder og feillagte egg begynte og reduseres med en gang. Nå har jeg drøyt 100 feillagte egg om dagen ved 47 uker. Nå har jeg stilt inn på 2,5 lux under aviaret, 6-7 lux i taket og inne i aviaret. Langs vegg har jeg 4-5 lux. Forskjellig lysstyrke gjør at dyra kan søke seg til områder de trives best. – Begge innsett har dyra spist mindre enn gjen- nomsnittet i eggkontrollen og normen fra Lohmann. Fôropptak lå på 109-110 g fôr ved 37 uker. Ved 47 uker er foropptaket 111-112 g, snittet ligger på 115g. Jeg har litt lette høner, 1 715 gram ved 47 uker alder mot snittet som er 1 800, men de er helt fjørkledde og fine. De lig- ger på snitt på verpeprosent med 95,8% og eggvekter på 64g ved 47 uker, så selv om dyra er forholdsvis lette på begge innsett så yter de veldig godt. – Det har vært en utfordrende høst og vinter med regn nesten hver dag. Strøet har ikke vært like tørt og godt nå som i første innsett, det har vært «kaker» langs vegg 2-3 steder som jeg fjernet. Jeg har CO 2 måler i huset og når nivået blir for høyt kan et tiltak være og senke temperaturen for å øke luftutskiftingen. Bare å senke ½ grad i temperaturen har ganske god virkning på CO 2 nivået. Når hønene er godt fjørekledde er la- vere temperatur helt greit for å ha bra ammoniakknivå, men det er vanskelig å la huset styres på CO 2 når en ikke har varmekilde. Jeg setter inn en ovn på 6 kilowatt når det er som kaldest/fuktigst, det hjelper en del. TRIVSELSTILTAK For optimal trivsel for hønene er tildeling av sysselset- ting/trivselstiltak en viktig del av de daglige rutinene i hønsehuset. – Tiltakene skal stimulerer hønas naturlige adferds- behov og jeg ser at dyra har stor glede av det jeg tilbyr på ulike tidspunkt gjennom innsettet. Kråsstein gis over 3 dager ved 20 ukers alder, dette for å lette fordøyelsen i kråsen. Grov kalkstein gis daglig i strøet fra 30 ukers alder og strøkorn av hel hvete gis daglig i strøet fra 35 uker, begge deler ut innsettet. Hakkesteiner settes inn ved 25 uker og fornyes ved behov ut innsettet. Annen sysselsetting i form av lek har jeg fra 20 uker. Nå har jeg biter av gjødselbåndet i strøet og etterstrør innimel- lom med lyst, fint strø som gir kontrast til gjødsla og Gjenbrukt De gamle lys-kuplene som hang mellom burrekkene er be- holdt, men byttet til led-lys. Øvrig lysset- ting i huset er ny. Toppnettingen fra de gamle bura er gjen- brukt over lysrekka, for å hindre vagling. Toppnettingen er også benyttet rundt veggventiler og takvifter for å hindre at dette blir vagleplass eller som rede. Det er laget syke- binge, integrert i aviaret. Her er det rester av netting fra aviaret som er benyt- tet. Sykebingen har alt høna trenger av fôr, vann og rede i rekreasjonsfasen før hun slippes sammen med flokken igjen. → → →

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy