FJØRFE nr. 2 - 2020

* FJØRFE 2 | 20 * 31 WEB | NFL.NO TEMA | reportasjer – Totalt la vi ned 514 timer egeninnsats. Jeg hadde hjelp av familie og venner i 5-6 dager for å rive ut den gamle innredningen. Min egen innsats var drøyt 360 timer. Jeg slaktet ut dyra 3 uker før tiden for å få 7 uker til å rive ut og bygge opp igjen. Jeg anbefaler at man sammen med leverandør lager seg god tidsplan for fremdriften og avsetter nok tid. Det blir uansett en hektisk og krevende periode, selv om det meste «går på skinner». DET MESTE NYTT Når omstillingen allikevel var så betydelig fant Hystad fort ut at det var lurt å oppgradere det meste av det tekniske utstyret samtidig. – Jeg byttet ventilasjonssystemet med nye vifter og spjeld og har nå nyeste teknologi på markedet fra Skov med FarmOnline og alarm for både klima, produksjon og reder. Dette ser jeg allerede stor verdi av å ha. Det var også viktig for meg å få samlet alt av teknisk utstyr via samme leverandør, noe jeg ikke hadde tidligere. – Jeg anbefaler å bruke noen kroner på automatikk der det lar seg gjøre. Alle småting en gjør i hverdagen, blir fort mange timers arbeid gjennom helte innsettet. Jeg er glad jeg valgte elektrisk styring av åpne- og luk- kemekanismen på grindene under aviaret. Det stenges når alle hønene har hoppet opp i aviaret og lukkes ved midnatt. De åpnes først når alle har lagt egg litt utpå formiddagen, 6 timer etter at lyset kommer på. – En annen investering jeg mener det var verd å bru- ke penger på var gjødselskrape på gulvet under aviaret. Det sparer meg for betydelig arbeid og tunge løft og brukes hver uke samtidig som gjødseltrekk kjøres inne i aviaret. Strønivået holdes jevnt lavt og jeg kan etterstrø med lyst, fint strø som skaper kontrast til gjødsla og skaper hakkeaktivitet og sysselsetting. – En stor port i enden av dyrerommet ble også mon- tert i omstillingsarbeidet. Nå har jeg en arbeidssone på 3 meter mellom eggrom og aviar. Det forenkler mottak av dyr, uttak av dyra etter gassing i huset og gir god plass og enkel håndtering av storsekk med kalkstein, palle med strø, helt korn osv. Minilaster kan også benyttes til utkjøring av gjødsel, mellom aviarrekkene, etter endt innsett. Porten er en nyttig investering. SLIK GJØR JEG DET På Eggringen sitt møte før jul var Knut Espen invitert for å formidle «slik gjør jeg det» i min produksjon. Vi gjengir her hva han tok opp som aktuelle tema under møtet, og også under besøket vi avla i hans hønsehus. – Begge innsett har jeg hatt svært få dyr på gulvet første dager. De er godt dressert fra oppdretter til å hoppe opp. De få dyra som er på gulvet de første kveldene løfter jeg opp. Jeg slukker lyset under aviaret først, dernest veggen og i aviaret, og så taket til slutt. – I første innsett hadde jeg på lyset under aviaret lenge hver dag, nå slukker jeg det 3,5 timer før taklyset Anbefaling Besparelse i noen minutters arbeid hver dag, blir mye på sikt. Knut Espen an- befaler derfor å in- vestere i automatikk på det som lar seg gjøre, og mener spart arbeidstid for- svarer investeringen. Ny ventilasjon All ventilasjon er byttet ut til nyeste teknologi med Farm- Online, noe han al- lerede ser stor verdi i å ha. Gjødselskrape Det er montert gjød- selskrape under avi- aret. Det sparer ma- nuelt arbeid med å holde strømengden nede. En nødvendig investering, mener Knut Espen. Elektrisk styrt Grindene under avi- aret er helautomatisk for åpning og luk- king. Åpent under aviaret gir mye større areal for hønene.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy