FJØRFE nr. 2 - 2020

* FJØRFE 2 | 20 * 30 TEMA | reportasjer PRODUSENTERFARING FRA MILJØBUR TIL FRITTGÅENDE Knut Espen Hystad har omstilt fra miljøbur til frittgående. Etter betydelig ege- ninnsats i ombyggingsfasen er han i gang med andre innsett. Han delte sine erfar- inger på Eggringen før jul og vi besøkte han for å se nærmere på hans produksjon. Tekst & foto: Karianne Fuglerud Ingerø, NFL Sted: Fredrikstad, Viken Karianne Fuglerud Ingerø, NFL Hønsehuset er fra 2003. I omstillingsfasen ble det montert port inn i dyrerommet for enklere innsett og uttak av dyr. Alle veggventiler fikk forlenget lysfell. BEHOV FOR OMSTILLING Beskjeden om omstillingsbehov tilbake i 2017 ble ikke så godt mottatt av Knut Espen Hystad. – Våren og sommeren 2017 var jeg forbannet og må innrømme at det ble noen sinte telefoner. Jeg var frustrert over at min miljøinnredningen som var lovlig driftsform og fortsatt hadde mange driftsår igjen, måtte byttes ut. Den økonomiske belastningen som ble pålagt produsenter hadde jeg behov for å si min mening om. – Jeg innså imidlertid raskt at beslutningen om kun egg fra frittgående høner var bestemt. Etter noen te- lefoner og et møte med Sverre Rædergård ble beslut- ningen om å bygge om tatt. Fra nå av gikk egentlig alt veldig fort. Innredning ble bestilt i september 2017 og 26. mars 2018 kom det første innsettet. ØKONOMISK BIDRAG – At det ble gitt økonomisk bidrag på 1 kr pr kilo egg de to første innsett, for de som raskt omstilte, var avgjø- rende for at jeg «hev meg rundt». Drøyt 300 000,- er godt å ha med seg i en så betydelig investering. For den enkelte eggprodusent, som drev en lovlig produk- sjon, er det tungt å få pålegg om å endre driftsform, så denne kompensasjon ble jeg glad for. Det er flere regioner i landet som ikke mottar omstil- lingsmidler fra Innovasjon Norge for eggproduksjon. Knut Espen var imidlertid heldig. – Jeg søkte og fikk støtte på 300 000,- noe som var med på å redusere mine kostnader betydelig og gjorde at dette ble et greit regnestykke for min del. STOR EGENINNSATS Det ble lagt ned betydelig egeninnsats i omstillingen. Total kostnad var tett oppunder 1,9 millioner. Fratrukket egeninnsats kom regningen fra eksterne aktører ned i ca. 1,7 millioner. Moum vestre • Cecilie og Knut Espen Hystad kjøpte gården i 2001 • Vært egg- og kalkunproduksjon på gården i en årrekke • Knut Espen er heltidsbonde, men jobber noe «utpå» • Produserer såkorn for Strand Unikorn på 410 mål • Bygde nytt hønsehus i 2003 med Victorsson T8 • Omstilt til frittgående våren 2018 • Installert Landmeco aviar og Skov ventilasjon • Fôr fra Felleskjøpet • Livdyr fra Oraug Kyllingoppdrett

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy