FJØRFE nr. 2 - 2020

* FJØRFE 2 | 20 * 29 WEB | NFL.NO TEMA | næringsnytt Status eggpakkeri Roger Dramstad fra Nortura Rakkestad holdt innlegg om status eggpakkeri. Det investeres i nye system for høy- trykksspyling av egg- brett og det investe- res i ny pakkemaskin på Heimdal. Han informerte også om gode revisjonsresul- tater på eggpakke- riet i Rakkestad som viser at de har godt og riktig fokus. Karianne Fuglerud Ingerø, NFL EGGRINGEN FRA MILJØBUR TIL FRITTGÅENDE På julemøte i Eggringen for Norturas eggprodusenter i Østfold og Akershus var temaet produsenters erfaringer etter omlegging fra miljøbur til frittgående. Tekst & foto: Karianne Fuglerud Ingerø, NFL L eder Sven Iver Gjøby ønsket 50 fremmøtte velkom- men til Bamsrudlåven. Sverre Rædergård tok en gjennomgang av utviklingen i produksjonsformer og viste til at eggprodusenten opp gjennom årene stadig har måttet tilpasse seg nytt regelverk og krav til pro- duksjon. I dag ser vi overgang til frittgående, utegang og økologisk. BASISFASILITETER Rædergård trakk frem noen momenter det er viktig å tenke på i frittgående anlegg: 1) Knip aldri på redeplass. En ser mindre egg utenom reir i økologisk produksjon hvor kravet til redeplass er større enn i konvensjonell drift. Mer redeplass enn minstekravet er en fordel. 2) Nok vagleplass. Produsenter som har lagt opp til mer vagleplass enn minstekravet ser positiv erfaring. Det er mindre sjanse for at hønene overnatter på golvet dersom de finner seg attraktiv overnattingsplass på vagler i aviariet. 3) Areal i dyrerommet. Mange stenger under aviaret under oppverping for å hindre golvegg. Dette reduse- rer tilgjengelig gulvareal vesentlig. Denne perioden bør derfor gjøres så kort som mulig. Stadig flere erfarer at det går godt også uten slik regulering. Det gir også bedre dyreflyt og roligere dyr. Elektrisk styring av grin- dene som er montert på mange nye anlegg gir en mye mer dynamisk løsning. BRANSJESTANDARD OG TILLEGGSKRAV Rædergård formidlet at det er viktig å skille på bran- sjestandarden som gjelder for all eggproduksjon og tilleggskrav som varemottager kan ha til kun sine egne produsenter. Alle eggprodusenter er pålagt bransjestandarden via Dyrevelferdsprogram Verpehøns (DVP) fra 1.1.2020. Den enkelte varemottager trekker 10 øre per kg over avregningen. Produsent tilbakebetales, ved innsettets slutt, når nødvendig produksjonsdata i hht. DVP er registrert i elektronisk produksjonskontroll og helseo- vervåkningsbesøk er gjennomført. Ut over bransjestandarden stiller Nortura egne tilleggs- krav om trivselstiltak. Dette skal dokumenteres i Egg- kontrollen. Trivselstiltak, slik som kråsstein, kalkstein, hakkestein, helt korn og lekeobjekter skal gis dyra ved ulike alder gjennom innsettet. Dette er et tilleggskrav og ikke et bransjekrav. Produsentene gis en kompensa- sjon for dette. PRODUSENTENES EGNE ERFARINGER Knut Espen Hystad var første produsenten i Østfold som gjennomførte omstilling i forbindelse med at markedet ønsket mer egg fra frittgående høner tilbake i 2017. Han og Siri Brit Opstad Finvold var invitert til å fortelle om sine erfaringer. Vi omtaler dette i egne pro- dusentreportasjer, Knut Espen på s 32-35 og Siri Brit i egen omtale i FJØRFE nr. 3. Fra venstre Knut Espen Hystad, Siri Brit Opstad Finvold, Sverre Rædergård, Sven Iver Gjøby og Roger Dramstad.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy