FJØRFE nr. 2 - 2020

* FJØRFE 2 | 20 * 27 WEB | NFL.NO TEMA | næringsnytt HVEM ER FJØRFELEIKA? Elevene er 17 år og går på linja Naturbruk med dyrekun- nskap. Jentene i Ungdomsbedriften har ulike erfaringer som de tar med seg inn i arbeidet. Fjørfe-relevant er- faring som kan nevnes er at Solveig er fra gård med kal- kunproduksjon, Karen Marie er vokst opp på småbruk med hobbyhøner og Selma Marie har jobbet litt med høns. Alle jentene har vokst opp med produksjonsdyr og/eller kjæledyr og er opptatt av dyrevelferd. I løpet av ett og et halvt år på Hvam, har alle fått praktisk erfaring med høns via hønehuset på Hvam. Solveig var initativtaker til FjørfeLeika. Målet med ungdomsbedrif- ten er at elevene skal lære seg å opprette en bedrift, registrere seg i Brønnøysund og ikke minst få erfaring med hva det innebærer å drive en bedrift. HVORFOR NAVNET «FJØRFELEIKA»? Navnet henspeiler både på lekmannsordet for miljø- berikelse, leker, og er inspirert av deres egen dialekt. Logoen er tegnet av Maia Nabben Grønvoll. FORMÅLET MED FJØRFELEIKA Målet for FjørfeLeika er å finne et produkt som kan benyttes av kalkunbønder. Kriterier som produktet må oppfylle er: • Laget av bærekraftig og miljøvennlig materiale • Ikke være kostbart for bonden å benytte • Ikke være vanskelig eller tidkrevende å benytte • Være hygienisk og lett å gjøre rent mellom innsett HVORDAN JOBBE FOR Å NÅ MÅLET Jentene har vært i kontakt med 5 kalkunbønder og lært av deres erfaringer. Hva synes kalkunbøndene funge- rer og hva kan gjøres bedre med de miljøberikelsene bøndene benytter? Gruppa har også vært i kontakt med Animalia for å lære om kalkunens adferdsbehov og hvordan næringen jobber med dyrevelferd. De utformet en spørreunderesøkelse som ble utsendt via Nortura. De mottok 100 svar, og svarene vil ha betyd- ning for det videre arbeidet. Dersom du har tanker du ønsker å dele med jentene, er de åpne for innspill. FJØRFELEIKA UNGDOMSBEDRIFT JAKTER PÅ MILJØBERIKELSE FjørfeLeika ungdomsbedrift består av elever på Hvam videregående skole som engasjerer seg i jakten på miljøberikelser til kalkun. Tekst: FjørfeLeika Ungdomsbedrift Bak f.v: Selma Marie Grasbakken, Ida Marie Monsrud, Thea Glasser og Maia Nabben Grønvoll. Foran f.v: Karen Marie Fallet og Solveig Ording Reierstad. Ungdomsbedrift Ungdomsbedrift (UB) er Ungt Entreprenør- skaps bedriftspro- gram i videregående skole. Elevene skal i løpet av ett skoleår etablere, drive og avvikle ungdomsbe- driften med støtte fra lærere og en mentor fra det lokale næ- ringslivet. De finansi- erer utgiftene sine selv. I utgangspunk- tet er målet å tjene nok penger i løpet av året slik at de kan betale ned utgiftene sine. Det er også mulig å spørre etter eventuelle sponsorer. Kilde: ungdomsbedrift.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy