FJØRFE nr. 2 - 2020

WEB | NFL.NO * FJØRFE 2 | 20 * 25 TEMA | næringsnytt produksjonen der de små marginer kan utgjøre store forskjeller. Det er ingen ting som er overlatt til tilfeldig- heter for årets oppaler, og det har vært et imponerende resultat på de flokkene som er levert ut fra huset i løpet av 2019. RUGEEGG Rugeegg er den mest tidkrevende og kompliserte pro- duksjonen, og overgangen til Hubbard har i tillegg vært mer utfordrende for disse produsentene. Det er mange faktorer som er viktige for å lykkes i rugeeggproduksjon, men antall salgbare kyllinger per innsatt høne, kvalitet på rugeegg, klekkeprosent og dødelighet på slaktekyl- ling har vært avgjørende i tildelingen av denne prisen. SLAKTEKYLLING I denne kategorien vektlegges blant annet gode produk- sjonsresultater og at produsent er pliktoppfyllende med hensyn til alle krav for dyrevelferd og kvalitet, og at myn- dighetenes krav og retningslinjer følges til punkt og prikke. Vinneren har i løpet av 2019 levert fenomenale resul- tater i sin produksjon. Produsentens engasjement og positive holdninger er lett å legge merke til, og produ- – Det er ingen ting som er overlatt til tilfeldigheter for årets oppaler, og det har vært et imponerende resultat på de flokkene som er levert ut fra huset i løpet av 2019. Begrunnelsen for kåringen av Henrik Rødde til Årets Oppaler. Årets Oppaler er Henrik Rødde fra Melhus. » Årets Rugegg-produsent er Grethe og Per Morten Storstad fra Sparbu. » Årets Slaktekylling-produsent er Odd Gunnar Aas Bjørk fra Beitstad. » Fra venstre Merete Forseth (Fagsjef Dyrevelferd), Kjell Stokbakken og Årets Slaktekylling-produsent Odd Gunnar Aas Bjørk fra Beitstad. senten har også en god og positiv kontaktflate med mange av produsentene i nærområdet rundt seg.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy