FJØRFE nr. 2 - 2020

* FJØRFE 2 | 20 * 22 TEMA | lagsarbeid tene ble videre undersøkt med henblikk på genene stx1 (4) og stx1 (40). En hadde imidlertid ikke undersøkt for eae-genet, en viktig virulensfaktor for menneske (viru- lens – evne til å gi sjukdom). Det gjenstår å se nærmere på hva funnet av STEC har å si for folkehelsa. Ellers viser øvrige funn viktigheten av god smittebeskyttelse på gård og god slaktehygiene på slakteri. Folkehelse og Campylobacter Marja-Liisa Hänninen ved Helsinki University holdt fore- drag om «Campylobacter – Forbindelsen mellom kylling og menneske». Hun omtalte erfaringer fra Sverige der skitne transportbur i en periode spredde Campylobacter på slaktekylling med påfølgende økning i Campylobac- teriose hos mennesker. Konklusjonen er at biosikkerhet gjennom hele produksjonssyklusen er svært viktig! Ansatte må få god opplæring; det er viktig med kontroll og overvå kningsprogram og at det trengs mer fors- kningsinnsats. Hun viste også resultater fra genetiske undersøkelser (helgenom MLST) på Campylobacter bakterier fra kylling og fra syke mennesker. Når disse resultatene ble sammenholdt med annen informasjon (tidspunkt for isolering) så man at det var 29% overlap- ping mellom bakteriene fra kylling og syke mennesker. Katt og utegående fjørfe? Leena Seppä-Lassila, fra Evira (tilsvarer Mattilsynet), presenterte en feltundersøkelse mht. smittevern og hygienerutiner i finske fjørfehold. Det ble konstatert dårligere smittebeskyttelse innen eggproduksjonen versus fjørfekjøttproduksjonen, blant annet mht. fugle- og smågnagervern. En spesiell problemstilling er hold av katt i fjørfehold med utegående høns. Katter kan spre smitte, både gjennom det de har spist og via sine poter. Dersom en har katt, så bør utearealet for fjørfeet være fysisk avskjermet. Ellers ble det bemerket høyst variable hygienerutiner i smittesluser blant røkter-personell. Spesielt utbrudd av fugleinfluensa i Belgia Robert Jan Molenaar fra GD Animal Health redegjorde for et spesielt fugleinfluensautbrudd i Belgia våren 2019. Da ble rundt 80 fjørfehold rammet av virus- varianten LPAI H3N1. Høy dødelighet og 100 % dropp i eggproduksjon ble registrert. Det var vesentlig oppal, rugeegg og konsumeggproduksjoner som ble rammet. Virusvarianter av H3 er vanligvis lite sjukdoms- fremkallende (lavpatogen aviær influensa – LPAI). Dette viruset var imidlertid minst like aggressivt som de vi gjerne omtaler som svært sjukdomsfremkallende Røykdesinfeksjon gjort enkelt, effektivt og bærekraftig! Ring 908 52 180 post@lavendelhygiene.no Verdensledende desinfisering No 1 – vi beskytter dine verdier AS – vi beskytter dine verdier AS – vi beskytter dine verdier AS www.agrosupply.com ECO Unit Kampanje varmegjenvinner fra Agro Supply Siste generasjon! Nyhet modulbasert gjenvinner fra markedle- deren Agro Supply: • Reduserer oppvarmingskostnader opp mot 70%, bedring av klima • Ivaretar endringene i lavere belegg ved økt varmekapasitet • Ferdig montert og tilkoblet alle type com- putere og anlegg • Leasingfinansiering fra våre samarbeids- partnere • Priser fra 8990 kr eks mva per måned, ved 60 mnd total løpettid Forutsetter følgende fra kunde: • Lossing og plassering på støpt betong- plate med avløp • Priseksempelet har avstand 30 m fra styre og el-tavle • Inkluderer hulltaking i sandwich vegg med hvite dekkbeslag • Finansiering innvilges under normale forhold Ta kontakt for befaring og gjennomgang av ditt anlegg! Forhandlere i Norge Morten Hummelvoll-Asklund T: 99202290 • post@fjorfespesialisten.no www.agrosupply.com ECO Unit Kampanje varmegjenvinner fra Agro Supply Siste generasjon! Nyhet modulbasert gjenvinner fra markedle- deren Agro Supply: • Reduserer oppvarmingskostnader opp mot 70%, bedring av klima • Ivaretar endringene i lavere belegg ved økt varmekapasitet • Ferdig montert og tilkoblet alle type com- putere og anlegg • Leasingfinansiering fra våre samarbeids- partnere • Priser fra 8990 kr eks mva per måned, ved 60 mnd total løpettid Forutsetter følgende fra kunde: • Lossing og plassering på støpt betong- plate med avløp • Priseksempelet har avstand 30 m fra styre og el-tavle • Inkluderer hulltaking i sandwich vegg med hvite dekkbeslag • Finansiering innvilges under normale forhold Ta kontakt for befaring og gjennomgang av ditt anlegg! Forhandlere i Norge Morten Hummelvoll-Asklund T: 99202290 • post@fjorfespesialisten.no • R duserer oppvarmingskostnader opp mot 70%, bedring av klima • Priser fra 8990 kr eks mva per måned, ved 60 mnd total løpettid • Ta kontakt for befaring og gjen- nomgang av ditt anlegg! Kampanje varmegjenvinner fra Agro Supply Siste generasjon! Morten Asklund mob: 992 02 290 post@fjorfespesialisten.no www.agrosupply.com Kampanje varmeg jenvinner fr Siste generasjon! Nyhet modulbasert gjenvinner fra ma rkedle- deren Agro Supply: • Reduserer oppvarmingskostnader o pp mot 70%, bedring av klima • Ivaretar endringene i lavere belegg ved økt varmekapasitet • Ferdig montert og tilkoblet alle type com- putere og anlegg • Leasingfinansiering fra våre samarb eids- partnere • Priser fra 8990 kr eks mva per mån ed, ved 60 mnd total løpettid Forutsetter følgende fra kun e: • Los ing og plassering på støpt beto ng- plat med avløp • Priseksempelet har avstand 30 m fra styre og el-tavle • Inkludere hvite dek • Finansieri forhold Ta kontakt av ditt anle Forhandlere Morten Hu T: 9920229

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy