FJØRFE nr. 2 - 2020

* FJØRFE 2 | 20 * 18 TEMA | lagsarbeid TURKU, FINLAND NORDIC POULTRY CONFERENCE Nordic Poultry Conference (NPC) 2019 ble arrangert i Turku 5.-7.november. Konferansen blir stadig mer populær og i 2019 deltok totalt 220 personer fra 12 land. Norge var representert med 23 personer. Noen av foredragene gjengis her. Tekst: Karianne Fuglerud Ingerø, Margrethe Brantsæter, Guro Vasdal, Käthe Kittelsen, Tone Beate Hansen, Magne Hansen, Thorbjørn Refsum. Foto: Karianne Fuglerud Ingerø & Elina Lindberg. FELLES-SESJON Håndtering av Salmonella i Finland Under fellesforedrag tok Olli Ruoho for seg salmo- nellaprogram og utbrudd i Finland og hvordan dette blir håndtert. Finland har et overvåkningsprogram som tilsvarer det vi har i Norge, og har i likhet med norsk fjørfenæring null-toleranse for salmonella. Forekom- sten av salmonella er lav i kylling, høns- og kalkunflok- ker. Han gav eksempler på hvordan flokker prøvetas systematisk, tiltak som anbefales for å forebygge sykdom, samt hvordan man gjennomfører sanering på gårdsnivå og hvordan forsikringsselskapene håndterer salmonella-påvisning på gården. Velferdsindikatorer i EU Terence Cassidy fra EU-kommisjonen holdt innlegg om velferdsindikatorer. De mest brukte velferdsindi- katorene i medlemslandene per i dag er dødelighet i 18 medlemsland, tråputescore i 18 land og dødelighet ved ankomst til slakteri i 15 medlemsland. Målet er å få innført tråsputescore som standard i alle EU-land, noe kommisjonen har forsøkt å få gjennomslag for siden 2006. Dette arbeidet kan imidlertid ta ytterligere et par år å få på plass. Konkurranseevnen til fjørfekjøtt Csaba Jansik innledet sitt innlegg med å vise tall over hvordan produksjon av fjørfekjøtt passerte produksjon av svin for 2-3 år siden. I sitt innlegg sammenliknet han konkurranseevnen til fjørfekjøtt fra ulike land i Nord- Europa. Fokuset var primært på land som grenser til det Baltiske hav (Danmark, Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Russland og Tyskland). De nordiske landene har lav produksjon av fjørfekjøtt sam- menliknet med land som Polen, Litauen og Latvia. Fjør- feproduksjon i de nevnte land har ulike forutsetninger Karianne Fuglerud Ingerø Margrethe Brantsæter Under åpningen av NPC viste Hanna Hamina til at Finland er det første landet i verden som har laget egne emoji. Hun presenterte emoji av de nordiske land og viste til vår felles kultur og historie. Som i enhver familie har vi vennskapelig konkurranse noe som sørger for at de nordiske land vinner på de internasjonale rangeringene, formidlet Hamina. Illustrasjon: finland.fi/emoji

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy