FJØRFE nr. 2 - 2020

* FJØRFE 2 | 20 * 17 WEB | NFL.NO TEMA | lagsarbeid Filbakk brukte mye av innlegget sitt på å gå gjen- nom hva som skal til for at bruk av solenergi skal bli lønnsomt. Det viktigste i så måte er at man prosjekterer anlegget til eget strømbehov. Å selge strøm over nettet er foreløpig lite lønnsomt. Lagring av strøm fra solceller er noe det forskes på, men å lagre strøm til batteri er ikke lønnsomt per i dag. Det er på forsøksstadiet med å se på muligheter for at solenergi kan langtidslagres i hydrogen når det er overskudd av solenergi, men det er lite utprøvd og ikke aktuelt for øyeblikket. I etterkant av innlegget var det flere som stilte oppfølgingsspørsmål rundt lønnsomhet og om de ulike støtteordningene som finnes. Vi har omtalt bruk av solenergi i fjørfehus i flere nummer av FJØRFE nr 1 - 4 og nr 8 2019. Guro Vasdal, Helsetjenesten for Fjørfe i Animalia, holdt presentasjon om dyrevelferdsprogrammet for verpe- høns (DVP). Norsk fjørfenæring er ambisiøs når det gjelder dyrevelferd, og har derfor utviklet dyrevelferds- programmet som trådte i kraft fra 1.1.2020. Dette er omtalt ved en rekke anledninger i FJØRFE, blant annet nr. 6, nr. 8 og nr. 10 2019. Innlegget til Käthe Kittelsen, veterinær i Helsetjenesten for Fjørfe i Animalia, handlet om korrekt avlivning av fjørfe. Hun tok for seg bedøving og avlivning både av enkeltindivider og av flokk. Foredraget hennes både ut- fordret tilhørerne, og gav dem nyttige tips. Det ble god dialog og mange innspill fra engasjerte produsenter. «Bedøving og avlivning - kritisk punkt i husdyrproduk- sjonen» er omtalt i egen artikkel i FJØRFE nr. 8 2019. Siste bolk på programmet var en oppdatering fra Norsk Fjørfelag sentralt, ved daglig leder Margrethe Brant- sæter. Det ble stilt en rekke spørsmål underveis, hvor deltakerne oppgav svarene sine via mobilen. Noen av spørsmålene og svarene kan sees i margen til venstre. Tusen takk til Tore Filbakk fra Norges Vel og Guro Vasdal og Käthe Kittelsen fra Animalia som har bidratt som foredragsholdere på en rekke av lokallagsmøtene til Norsk Fjørfelag høsten 2019. At fagmiljøet er i tett kontakt med produsentene og bistår på denne måten er vi svært takknemlige for. Guro Vasdal og Käthe Kittelsen takkes for sine foredrag av lokallagsleder i Trøndelag Fjørfelag, Erling Gresseth. Fv. daglig leder i Norsk Fjørfelag Margrethe Brantsæter her sammen med lokallagsstyret i Trøndelag Fjørfelag Petter Lorns Bratberg, leder Erling Gresseth, Ole Petter Riis og Odd Ingar Skei.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy