FJØRFE nr. 2 - 2020

Tore Filbakk, seniorrådgiver i Norges Vel, holdt innlegg om potensialet for bruk av solenergi i fjørfeproduksjon. Bartnes viet store deler av innlegget til å omtale dyre- velferd og mer spesifikt hvordan Bondelaget jobber for dyrevelferd hos alle norske husdyr. Bondelaget frem- hever dyrevelferdsprogrammene, og særlig suksessen med nedgang i tråputescore på kylling, som eksempler på at dyrevelferdsprogrammene har en reell verdi for dyra. Norsk landbruk har dyrevelferd høyt på agen- daen, men synet på dyrevelferd og hva som anser som god nok dyrevelferd er i kontinuerlig utvikling. Norge har dyrevelferd i verdensklasse, det er det ingen tvil om. Mange land jobber målbevisst med dyrevelferd, og vi i Norge må ikke sove i timen, men fortsette vårt kontinuerlige arbeid med ytterligere forbedringer. Avslutningsvis kom Bartnes med en tydelig oppfordring til Trøndelag Fjørfelag. Han poengterte verdien av god dialog med faglagene og politikerne på lokalnivå i Bondelaget. Norges Bondelag har 500 lokallag og for å få satt fjørfe-relevante saker på agendaen er det viktig at flest mulig lokal- og fylkeslag mottar innspill som de kan ta med seg videre i sitt arbeid. Flere opplever miljøgevinst ved å hente energien til gårdsdriften fra solen som er en 100% fornybar energikilde. Det grønne skiftet er en annen pådriver for satsning på solenergi i landbruket. Tore Filbakk, seniorrådgiver i Norges Vel, holdt innlegg om poten- sialet for bruk av solenergi i fjørfeproduksjon. Han for- klarte noen praktiske forhold man bør tenke gjennom slik som husets plassering og vinklingen av solcelle- panelet. Plassering og vinkel på panelet har betydning for når man har behov for energien. F.eks vil det for best mulig utnyttelse på vinterstid være optimalt å ha solcellene montert på veggen (loddrett), heller enn skråstilt på taket.På solkart.no kan du legge inn din gårdsadresse og se hvilken takflate som passer best til et solcelleanlegg. HVA ER DET VIKTIGSTE NORSK FJØRFELAG PRIORITERER? HVA ER VIKTIGST AT TRØNDELAG FJØRFELAG ER/GJØR? HVOR OFTE ØNSKES AKTIVITET I TRØNDELAG FJØRFELAG? HVA ØNSKES SOM TEMA I FREMTIDIGE MØTER? OPPSUMMER DENNE FAGDAGEN MED ETT ORD? Siste bolk på programmet var daglig leder Margrethe Brantsæter som gav en oppdatering fra Norsk Fjørfelag sentralt. Underveis ble det stilt spørsmål, hvor deltakerne oppgav svarene sine via mobilen. Her ser du noen av spørs- målene og svarene: * FJØRFE 2 | 20 * 16 TEMA | lagsarbeid

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy