FJØRFE nr. 2 - 2020

WEB | NFL.NO * FJØRFE 2020 * 11 TEMA | årsmelding 11. mars var styreleder og daglig leder i NFL i møte med COOP sin konsernsjef, Geir Inge Stokke, og direktør for innkjøp og sortiment, Tor Helge Gundersen. NFL ønsket dialogmøtet på bakgrunn av bekymringen hos medlemmer med miljøinnredning etter at COOP inngikk leverandøravtale for egg med Den Stolte Hane (DSH). COOP gjentok i media at overgangen «ikke skulle få praktiske konsekvenser for bonden», og at utfasingen av egg fra miljøinnredning «skulle skje i samarbeid med eggprodusentene». I møtet informerte COOP om hvordan de skulle ivareta eggprodusentene med miljøinnredning som mistet sin salgskanal via dagligvarehandelen. Vi fikk også spurt om deres tanker rundt produktutvikling, innovasjon og promotering av kylling, kalkun og and. Selv om rollen til Norsk Fjørfelag er å være fjørfebon- dens talerør, er jevnlig dialog med varemottakerne viktig. Her er eksempler på møtevirksomhet. I 2019 videreførte NFL spørsmålene til Totalmarked rundt metoden for prognoseberegninger. Alle i nærin- gen er tjent med å prognosere overproduksjon på et tidligere stadium. NFL påpekte at eggproduksjonen må kunne reguleres før klekking av nye hønekyllinger skjer og ikke kun baseres på tiltak som går ut over eggprodusentens økonomi. I møte med Totalmarked og Nortura 18. februar ønsket NFL å få avklart prognose- metodikken, samt forhøre oss om mulighetene for å benytte tilleggsinformasjon for å fange opp overpro- duksjon på et tidligere tidspunkt. 19. juni møttes administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken og daglig leder i Norsk Fjørfelag til dialogmøte. Hensikten var å tenke høyt sammen om hvordan kyllingproduksjon bør fremsnakkes i det of- fentlige ordskiftet. Den Stolte Hane (DSH) ved Fredrik Strømmen, Erik Nil- sen og Hallstein Bø inviterte daglig leder og styreleder i Norsk Fjørfelag til møte 27.03. Hensikten var å tenke høyt om hvordan NFL og DSH kan jobbe sammen til det beste for fjørfeprodusentene. Fokuset var primært på slaktekylling, men eggproduksjon ble også diskutert. NFL ønsker i enda større grad å få mer etablert kontakt med alle aktørene i fjørfebransjen. NFL skal videreføre arbeidet med å være en samlende organisasjon for fjørfebønder i hele landet også i 2020. NFL hadde i 2019 jevnlig dialog med Mattilsynet, fordi Mattilsynet ønsket svar på spørsmål som de job- bet med, men i en rekke saker ba NFL om møter eller oppklaringer basert på innspill fra medlemmene våre. NFL er opptatt av at Mattilsynet skal ha god innsikt i hva regelverket betyr i praksis for fjørfeprodusentene. Møte med Høyres kvinnelige landbruksnettverk på Stortinget. Møte med Kjell Stokbakken i Norsk Kylling. Representantskapsmøte og årsmøte i Norges Bondelag. Halvor Braa, styremedlem i NFL Trude Hegle og styreleder Kolbjørn Frøseth snakket fjørfebønders sak fra talerstolen. Deltakelse i Dagsnytt 18 den 27. mai. Daglig leder og styreleder i dialogmøte hos COOP. Presentasjon på Stortinget.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy