FJØRFE nr. 2 - 2020

* FJØRFE 2020 * 10 TEMA | årsmelding og NFL ønsker å få til lignende møtepunkt med politi- kere fra andre partier. I oktober deltok NFL på høring i Næringskomiteen på Stortinget i forbindelse med «Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvfor- syning av jordbruksmat innen 2026» . Det er viktig at fjørfenæringen bidrar i bærekraftig utnyttelse av fôrressurser. NFL sitt innlegg fokuserte på at fjørfe- næringen er viktig for utnyttelse av norsk korn, da kornet i fjørfefôr er fôrkorn, overskudd av matkorn eller matkorn som er omdisponert/nedklassifisert til fôrråvare. NFL påpekte at Norge har en helt unik dy- rehelse, velfungerende kontroll- og forvaltningssystem samt slakteri og teknologi som gjør det mulig å benytte prosessert animalsk protein (PAP) (kjøttbeinmel). Per i dag utnyttes ikke PAP som fôrråvare. Utnyttelse av PAP vil bedre sirkulærøkonomi i norsk fjørfeproduksjon ytterligere, og føre til enda mer bærekraftig utnyttelse av tilgjengelig ressurser. Det er teknisk mulig å benytte proteinråvarer fra PAP i fjørfefôr, men det forutset- ter politisk vilje samt endring av regelverk. NFL viste videre til lovende og fremtidsrettet forskning på alter- native proteinkilder som kan produseres i Norge, men forskningen har ikke kommet langt nok per i dag. NFL skal fortsette arbeidet med å få fjørfe «top-of- mind» hos politikere og andre landbruks-aktører! TALERØR I MEDIA NFL skal være den mest sentrale kommunikasjonskanalen og informasjonsleverandøren til medlemmene og fjørfe- næringen gjennom fagbladet «FJØRFE», digitale kommu- nikasjonskanaler og i media (NFLs vedtekter, § 1A). NFL skal være et faktabasert talerør på vegne av alle norske fjørfeprodusenter, og fortrukken uttalepart i mediesaker. I 2019 var NFL stemmen til produsenter som var urolige for økonomi, kjedemakt, markedsbalanse (egg), definisjonsmakt og i en rekke saker om dyrevel- ferd. NFL var synlig på trykk i Nationen, Bondebladet, Bondevennen og Dagbladet, og i sosiale medier. I tillegg representerte NFL fjørfeprodusentene på Dagsnytt 18 og ved ulike anledninger i NRK lokal-radio. NFL fikk mye medieoppmerksomhet i forbindelse med MDG sin resolusjon om kyllingproduksjon våren 2019. I kronikken «Kyllingen skal ha et godt liv før den blir mat», i Dagbladet 20. juni forklarte NFL hvordan bønder, veterinærer, rådgivere, varemottakere, fôrsel- skaper, utstyrsleverandører og andre i næringen jobber hver dag for at dyra skal ha et best mulig liv. NFL viste til hvordan næringen iverksetter tiltak som bedrer dyre- velferden fortløpende, når oppdatert kunnskap basert på forskning foreligger. Daglig leder deltok 23. juni i Norsk Landbrukssamvirke sin «Landbruk.no på øret». Podcasten belyste vanlige spørsmål som hvordan kyllingproduksjon foregår, og sammenhenger med klimaavtrykk, bærekraft og dy- revelferd. Daglig leder ble i tillegg intervjuet, noe som resulterte i flere artikler om kyllingproduksjon på trykk på nettsiden til Norsk Landbrukssamvirke. NFL har i 2019 brukt Facebook-siden aktivt for bedre kontakt med medlemmene, og for å dele fjørfe-relater- te nyheter og begivenheter i sosiale medier. DIALOG MED VIKTIGE AKTØRER Dagligvarekjedene og matindustrien er viktige premiss- leverandører for fjørfeprodusentenes rammevilkår. Her er noen eksempler på kontaktpunkter i 2019. Daglig leder deltok 23. juni i Norsk Landbrukssamvirke sin «Landbruk.no på øret». Høring i Næringskomiteen på Stortinget 23. oktober. Daglig leder og nestleder møtte Steinar Reiten på Stortinget.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy