FJØRFE nr. 1 - 2020

* FJØRFE 1 | 20 * 7 WEB | NFL.NO TEMA | leder FJØRFE I NY DRAKT Bladet du sitter med nå er større i format, noe vi håper gir bedre leseropplevelse, bedre an- nonseplass og et enda bedre utgangspunkt for at FJØRFE skal være uunnværlig for flere fjørfeprodusen- ter og andre med interesse for fjørfeproduksjon. Vi hå- per dere er fornøyd med resultatet, men vi er mottage- lig for innspill til ytterligere forbedring. FJØRFE DIGITALT PÅ NFL.NO FJØRFE er nå tilgjengelig digitalt og kan leses på nettbrett, mobil osv. FJØRFE vil bli liggende i elektronisk arkiv slik at du kan finne tilbake til tidligere artikler. Du vil også kunne klikke deg direkte inn på annonsene i FJØRFE og komme til annonsørens nettside og produkt. For å få tilgang til FJØRFE digitalt se infor- masjon på side 17. NY WEBSIDE Ny versjon av vår webside nfl.no ble lansert på nyåret. Vi håper dere vil benytte nettsiden aktivt. Her finner dere FJØRFE digitalt, kontaktopplysninger til alle tillitsvalgte, fjørfekalender, fjørfe-relaterte nyheter, oppdatert vervemateriell med mer. NYE MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I løpet av 2019 ble det vervet 64 nye medlem- mer. Dette er et knallbra utgangspunkt for det nye året! Både medlemmer, lokallagsstyrer, NFL-styret og administrasjonen har et felles ansvar for å forvalte oppgaven med å ivareta fjørfebondens interesser. Flere lokallag har årsmøter i disse dager. Tusen takk til alle som stiller opp som deltakere og til de som påtar seg verv i lokallagsstyrene. Det er med aktive medlemmer og lokallag vi på best mulig måte kan være et samlet talerør til beste for deg som produsent. Benytt anled- ning til å stille opp på møtene, engasjer deg og bruk stemmeretten din! Det er sammen vi utgjør «Norsk Fjørfelag». NYTT JORDBRUKSOPPGJØR Som tidligere år utarbeider NFL i disse dager innspill til «vårens vakreste eventyr» som vi overrekker og presenterer for Norges Bondelag. Vi ønsker også å delta i innspillsmøte hos Småbrukarla- get, og vi oppfordrer våre lokallagsstyrer til å bidra med innspill inn mot sine lokale og regionale faglag. Dette er den beste måten vi kan ivareta fjørfebondens interesser i årets jordbruksoppgjør. NYTT ÅRSMØTE I NFL Nye vedtekter ble vedtatt av årsmøtet i 2019, og trådte i kraft 1. januar 2020. Du finner ved- tektene på nettsiden nfl.no under «Om oss». Datoen for NFLs årsmøte i 2020 er torsdag 5. mars, under FJØRFEDAGENE i Stavanger. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å delta, bruke stemmeretten og være med å stake ut kursen for NFLs videre arbeid. Valgko- miteen innstilling til nytt styre er nå klar og du kan du se den på side 16. FJØRFEDAGENE - TAKK SPONSORER! Alt ligger til rette for at FJØRFEDAGENE 2020 skal bli et skikkelig høydepunkt for alle oss som tilhører fjørfenæringen. I Trondheim i 2019 slo vi alle rekorder, og 300 produsenter, rådgivere, sponsorer, politikere, forskere, veterinærer og andre deltok. Tak- ket være enorm sponsorvilje får alle rabattert pris, men ekstra rabatt tilbys våre medlemmer. Alle NFL-med- lemmer skal ha mottatt personlig rabattkode på mail. Påmeldingen er åpnet, og i fjor ble det fullt. Oppfor- dringen om å sikre deg plass så fort du kan, er herved gitt! Program og påmeldingsinfo finner du på side 8-12. Vi gleder oss til å se deg på FJØRFEDAGENE! Godt nyttår, kjære leser! Med nytt år følger nye muligheter. Vi i Norsk Fjørfelag ser frem til både større og mindre fornyelsesprosesser som inntrer i disse dager. Her er noen av endringene vi starter året 2020 med: Kolbjørn Frøseth Styreleder 1 2 3 4 5 LEDER FORNYING Karianne Fuglerud Ingerø Redaktør 6 Margrethe Brantsæter Daglig leder 7 Margrethe Brantsæter Kolbjørn Frøseth Karianne Fuglerud Ingerø

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy