FJØRFE nr. 1 - 2020

WEB | NFL.NO * FJØRFE 5 | 19 * 47 TEMA | statistikker Tilførsler tonn Endring Importkvoter Engrossalg tonn Endring Markedsbalanse Reg.lager 1.1.2020* Egg 66 700 + 2% 700 ** 66 400 + 1% + 1 100 520 ) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020. **) Forutsetter i prognosen en import på 700 tonn egg i 2020. PROGNOSEN FRA TOTALMARKED KJØTT OG EGG OVERSKUDD AV EGG For egg viser prognosen et overskudd og at det ikke er rom for nyetableringer. Dette er hovedinntrykket i den første salgs- og produksjonsprognosen for 2020 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet. Kilde: Totalmarked Kjøtt og Egg, Nortura Foto: Karianne Fuglerud Ingerø P rognosen viser et overskudd på 1 100 tonn egg i 2020. Tilførslene prognoseres å øke med nærmere 2 prosent før tiltak. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med om lag 0,5 prosent i 2020 etter en god vekst i 2019. Førtidsslakting av verpehøner før normal slaktealder er allerede iverksatt og den prognoserte overdekningen kan håndteres med dette virkemiddelet. Markedet for egg fra miljøinnredning blir stadig mindre. Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren i 2020, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg. Prognose 2020 - per januar 2020 NOTERT PRIS KR 27,22 I UKE 2 2020 I uke 2/20 er notert pris på kylling kr 27,22 som er kr 0,31 over fastsatt referansepris. Referansepris for fjørfekjøtt i avtaleåret 2019–2020 er kr 26,91 per kg. Øvre prisgrense er referanseprisen + 10 prosent. Prisgrunnlaget er engrosprisnoteringer oppnådd for fjørfeslakt ved representantvaren som hel, fersk, uoppbundet kylling i vektklassene 1 050-1 850 gram i bulkemballasje, oppgitt fra utvalgte slakterier. Dette fremkommer av Jordbruksavtalen 2019-2020. Notert pris er fratrukket kjøttkontrollavgift og forskningsavgift. Kilde: Landbruksdirektoratet. PLANLAGT GJENNOMSNITTLIG ENGROSPRIS FOR EGG KR 19,50 Fra 1. juli 2013 er det volummodellen som gjelder på egg. Målprisen er fjernet og erstattet med plan- lagte gjennomsnittlige engrospriser. For 1. halvår 2020 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på egg kr 19,50 per kg. Det er en teknisk prisøkning på 10 øre fra 2. halvår 2019 på grunn av økt andel egg fra frittgående høner til en høyere pris enn egg fra høner i miljøinnredning. Planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2019 var 19,40 kr per kg. Kilde: Totalmarked kjøtt og egg.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy