FJØRFE nr. 1 - 2020

* FJØRFE 5 | 19 * 42 ANNONSØRINNHOLD H vordan kan vi sørge for at denne trenden fortset- ter? Vi tror at et fortsatt fokus på gode rutiner, grundig vask og desinfeksjon er nøkkelen til at vi skal fortsette å lykkes også i fremtiden. GOD HYGIENE GIR GOD LØNNSOMHET. NORM-VET rapporten forteller videre at det i 2018 er rekordlave 0,4% av de testede kylling flokkene som viser resistens mot tredje generasjons cefalosporiner. Dette er en type antibiotika som regnes som kritisk viktig for mennesker. Det betyr ikke at det å drifte uten Narasin i fôret er problemfritt for produsenten og kyllingen. Tvert imot skaper det for mange en ekstra utfordring i hverdagen. Blant annet i form av oppblus- sing av velkjente sykdommer som bla koksidiose og nekrotiserende enteritt (NE), som begge kan bidra til økt dødelighet og redusert tilvekst. Den nyklekte kyllingen kommer fra et beskyttet og ste- rilt miljø inne i egget. Dette gjør kyllingen ekstra mot- tagelig for sykdom de første ukene i livet. Rengjøring og desinfeksjon i av huset mellom innsett er med på å senke smittepresset. Dette gir den nyklekte kyllingen den beste starten på livet, og legger slik grunnlaget for et godt innsett og et høyt dekningsbidrag. RENE FJØRFEHUS ET VIKTIG BIDRAG TIL FOLKEHELSA! I slutten av september i år kom de rykende ferske tallene fra NORM-VET rapporten - det var hyggelig lesning! Som to av hovedpoengene trekkes det frem at Norge siden 2013 har redusert bruken av antibiotika med 17%, og at fore- byggende tiltak iverksatt av fjørfenæringen selv, har redusert forekomsten av an- tibiotika resistente bakterier hos fjørfe drastisk. Det viser at det nytter, og at det i det daglige gjøres en formidabel innsats av norske fjørfeprodusenter. Av Veterinær Solveig Bugge Sveri, VESO Solveig Bugge Sveri VESO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy