FJØRFE nr. 1 - 2020

* FJØRFE 1 | 20 * 41 WEB | NFL.NO TEMA | dyr og forskning NMBU PÅ ÅS NYE FORSØKSFASILITETER FOR FJØRE I løpet av 2019 har det blitt bygget nye forsøksfasiliteter for fjørfe på NMBU, Ås. Den 06.12.19 var det høytidelig åpning av det nye fjørfehuset på Ås Gård. Fjørforsk vil være et senter for fjørfekompetanse med nye forskningsfasiliteter tilgjengelig for hele bransjen. Tekst: Maria Risdal, fagleder fjørfe FKRA & Hanne Christine Øverli, produktsjef svin og fjørfe FKA Foto: Håkon Sparre D et er en samlet fjørfebransje som har stått for etableringen av Fjørforsk da det ikke var plass til fjørfefasiliteter i kunnskapsdepartementets budsjett for NMBU. Næringen mente det ville være uheldig om det ikke skulle forskes på og undervises på fjørfe ved NMBU fremover og et felles løft for å få til en finansiering ble satt i verk. Kraftfôrbransjen skal gjennom en kraftfôr- avgift på 0,5 øre/kg kraftfôr dekke i underkant av 40% av kostnadene. Næringsaktørene har også garantert finansieringen av drifta gjennom å forplikte seg til fors- kningstjenester. FORSKNING OG UTVIKLING Felleskjøpet, gjennom Felleskjøpet Fôrutvikling, har hittil kjørt slaktekyllingforsøk på Scandinavian Poultry Research, i tillegg til feltforsøk i regi av Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder og Nortura. Allerede den 03.01.20 settes de første slaktekyllingene inn på Ås. Samtidig legges vår forsøksvirksomhet på Scandinavian Poultry Research ned. Fjørforsk gir også mulighet for å ha forsøk med verpehøns i mindre skala enn det som blir gjort i feltforsøk, som er i fullkonsesjonsbesetninger. Produksjon av fjørfe i Norge ligger i verdenstoppen på gode resultater med friske dyr uten bruk av antibiotika. Det forskes mye på fjørfe i verden, og vi får interna- sjonal oppmerksomhet for våre gode resultater. STØRSTE BRUKER Felleskjøpet Fôrutvikling har som den største brukeren av forsøkshuset forpliktet seg til å gjennomføre 3 forsøk hvert år. Forskning på nye proteinråvarer fra Foods of Norway basert på sukker fra skog og hav kan være en aktuell problemstilling. Ellers er dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet, produktivitet og ressursutnyttelse aktuelle utviklingsområder. Forsøkshuset inneholder både fasiliteter for bingeforsøk på slaktekylling og småskala forsøk i enkeltrom for alle fjørfe. Dette vil bidra til at Felleskjøpet fortsatt vil ligge i front når det gjelder fors- kning og utvikling, noe som kommer alle Felleskjøpets kunder på Kromat til gode. ØKT LØNNSOMHET FOR BONDEN Muligheten for å drive vitenskapelige forsøk under norske forhold med norskprodusert kraftfôr er viktig for å få mest mulig matnyttig kunnskap som kommer den norske fjørfebonden til gode. Vi takker for mange godt gjennomførte forsøk på SPR og gleder oss til å ta i bruk de nye fasilitetene på Ås! Maria Risdal FKRA Hanne Christine Øverli, FKA Sted: NMBU på Ås, Viken

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy