FJØRFE nr. 1 - 2020

* FJØRFE 1 | 20 * 38 TEMA | dyr og forskning hakke i strø, sparke i strø, lekesloss, «sisten» og strøbading. HELSEOBSERVASJONER For å registrere dyras helse på en rask og sikker måte, ble det benyttet en metode som kalles helsetransect. Metoden innebærer å gå rolig igjennom flokken, og registrere antall individer med ulike velferdsutfordrin- ger som halthet, sårskader, sykdom, møkkete fjørdrakt, misvekst og fjørløse områder. Metoden innebærer ingen håndtering av dyrene, og er dermed effektiv og skånsom. Studier har vist at denne metoden er like påli- telig som mer tidkrevende og inngående metoder hvor et stort antall enkeltindivider må håndteres. Metoden ble benyttet i hver flokk ved hver alder. RESULTATER Atferdsobservasjoner Den hyppigst forekommende atferden i alle aldre var stå, gå, hakke og skrape i strøet. Positive atferdsuttrykk som strøbading og lek ble observert ved alle aldre i alle flokker. Dyrene lekte mindre med økende alder, som forventet. Dyrene benyttet de ulike miljøberikelsene i Bilde 2: Miljøberikelsene er tydelig attraktive, samtidig som det ledige arealet gir verdifull plass for løping, vingeflaksing og lekeslåssing. Foto: Guro Vasdal. FIGURER: Figur 1a, 1b, 1c, 1d: fordeling av atferder i ulike områder i en flokk ved 3 ukers alder: Figur 1a: Fordeling av atferder (% av tot observerte dyr) i område uten berikelser ved 3 ukers alder. Figur 1b: Fordeling av atferder (% av tot observerte dyr) i område med torv ved 3 ukers alder. Figur 1c: Fordeling av atferder (% av tot observerte dyr) i område med plattform ved 3 ukers alder. Figur 1d: Fordeling av atferder (% av tot observerte dyr) i område med lucerne ved 3 ukers alder. → → → →

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy