FJØRFE nr. 1 - 2020

* FJØRFE 1 | 20 * 37 WEB | NFL.NO TEMA | dyr og forskning Guro Vasdal Animalia F or å tilby miljøberikelse til foreldredyr er det behov for å undersøke hvilke berikelser som egner seg, både for dyrene og for bonden. Dette var temaet i en pilotstudie hvor ulike berikelser ble testet ut, og dyras atferd og helse ble observert gjennom oppal- og ruge- eggperioden. Sammenlignet med slaktekyllingen har det vært rela- tivt lite forskning på miljøberikelse og dyrevelferd hos foreldredyr. Noen studier har testet ut vagler, plattfor- mer, ekstra vegger, flisballer, hengende hakkeobjekter og utdeling av fôr og strø på gulvet, og funnet gunstige effekter på atferd, helse og produksjon hos foreldredyr. Hensikten med denne pilotstudien var derfor å under- søke effekten av praktisk gjennomførbare miljøberikel- ser på atferd og helse hos foreldredyr gjennom oppals- og rugeeggsperioden. METODE Totalt fire oppalsflokker ble besøkt ved hhv 3, 7, 12 og 15 ukers alder. Rugeeggflokken ble besøkt ved 20, 30, 40 og 50 ukers alder. Ved hvert besøk ble atferd og helse registrert. Miljøberikelser inkluderte plattformer, vagler, lucerne, torv, pappkasser, hakkeobjekter som baller og tau, samt ekstra vegger (Bilde 1). ATFERDSOBSERVASJONER For å undersøke hvordan dyrene bruker ulike berikelser, ble fuglenes atferd observert direkte på 8 forhånds- bestemte områder i huset. Områder både med og uten miljøberikelser ble inkludert. Ved hvert område ble antall dyr i området telt, deretter ble antall dyr som utførte ulike atferder registrert i 3 x 30 sekunder. Atferdene inkluderte bla stå, gå, løpe, hoppe, flakse, Marielle Wigaard Nortura Espen Sørlie Nortura Bjørn Gunnar Stalsberg, Nortura FORELDREDYR GLEDE AV BERIKELSER! I dag gis det miljøberikelser til alle norske slaktekyllinger for å stimulere til naturlig atferd, øke aktivitet og forbedre dyrevelferd. Norsk kyllingnæring ønsker at også foreldredyr skal ha miljøberikelser. Av Guro Vasdal, Animalia, Marielle Wigaard, Espen Sørlie og Bjørn Gunnar Stalsberg , Nortura. Bilde 1: Miljøberikelsene var til stede fra dag 1 og gjennom hele oppalsperioden. Foto: Privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy