FJØRFE nr. 1 - 2020

* FJØRFE 5 | 19 * 36 lingflokker (totalt 43 isolater) karakterisert ved å studere DNA sekvensen til bakteriene. Målet var å undersøke hvor like E. coli bakte- riene er mellom prøver fra samme fugl, mel- lom fugler i én flokk og hvor stor diversitet det er av E. coli bakterien mellom flokkene i Norge. Resultatene viste liten variasjon av E. coli -stammer innad i fuglen og flokken. Vi håper resultatene vil bidra til å minske antall prøver nødvendig for å spesifisere type E. coli på flokk nivå. Resultatene vil bli publi- sert i et lite notat om kort tid. I året som kommer ønsker vi å fortsette å samle inn prøver. Videre ønsker vi å fortsette med karakteriseringen av bakterie-isolatene. Målet er å identifisere spesielt sykdoms- fremkallende E. coli -typer. Sammen med analyser av miljødata fra husene og resulta- tene av DNA-analysene ønsker vi å identifi- sere risikofaktorer for infeksjon med E. coli . Denne kunnskapen vil bli brukt til å etablere praktiske retningslinjer for slaktekyllingpro- dusenter i arbeidet med å forebygge E. coli - infeksjon i produksjon av slaktekylling. Leverer Lohmann LSL og LB unghøner Frittgående oppdrett av livkyllinger Kontakt oss gjerne for mer informasjon! Therese & Øyvind Dahl Fredrikstad Tlf. 958 37775 theresedah@hotmail.com Ta kontakt for informasjon og tilbud! Tlf.: 69 88 12 48 Mob.: 994 98 379 E-post: julie@oraug.no Skjoldenveien 190, 1815Askim AS Vi leverer 14 til 16 ukers kyllinger hele året Lohmann LSL / Steinsland & Co God oppfølging underveis Slengebraate gård, 1814 Askim Fredrik Fredriksen: 906 90 792 e-post: fr.fr@frisurf.no Lars Riiser Evju: 924 85 000 e-post: lars@gronngjodsel.no Ta kontakt for informasjon og tilbud TEMA | dyr og forskning

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy