FJØRFE nr. 1 - 2020

* FJØRFE 1 | 20 * 35 WEB | NFL.NO TEMA | dyr og forskning FORSKNINGSPROSJEKT SYKDOMSFREMKALLENDE E. COLI - BAKTERIER HOS SLAKTEKYLLING Forskningsprosjektet «Aviærpatogene E. coli i norsk kyllingproduksjon - identifi- sering av risikofaktorer og forebygging» har som mål å redusere forekomsten av E. coli -infeksjon hos slaktekylling, med spesiell fokus på første leveuke. Prosjektet er et samarbeid med Animalia, Nortura, Kjøtt og Fjørfebransjens Landsforbund, Den Stolte Hane, Norsk Kylling, NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinsti- tuttet. Det er egeninnsats fra næringen og finansiell støtte fra forskningsmidlene fra jordbruk og matindustri (FFL/JA) som bidrar til gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet er tenkt avsluttet i løpet av 2022. Tekst: Inger Helene Kravik, Veterinær stipendiat Foto: Bryndis Holm D en første leveuken er en kritisk periode for slakte- kyllingen. Til tross for at en samlet norsk fjørfe- industri har som felles mål å redusere dødeligheten i første leveuke i kyllingflokker til under 0,8 prosent, har man de siste årene opplevd perioder med til dels stor økning i dødelighet forårsaket av E. coli - infeksjon både i Norge og andre europeiske land. 2018 startet forskningsprosjektet «Aviærpatogene E. coli i norsk kyllingproduksjon» (forkortet APEC-seq), hvor aktører fra fjørfenæringen og forskere innen dyrehelse, bakteriologi og epidemiologi fra Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen samarbeider tett. Målet er å redusere forekomsten av E. coli -infeksjon i slakte- kylling for å bedre helse og velferd hos kyllingen, samt legge til rette for en mer bærekraftig og kostnadseffek- tiv matproduksjon. Vi er godt i gang med systematisk innsamling av prøver fra flokker med høy dødelighet i første leveuke. Dette inkluderer obduksjon i felt, registrering av pato- logiske funn og prøvetakning til bakteriologiske under- søkelser. Inger Helene Kravik er doktorgradsstipendiat ved Veterinærinstituttet, og har ansvar for mottak av prøver fra samarbeidende veterinærer i Nortura, Den Stolte Hane og Norsk Kylling. På Veterinærinstituttets laboratorier blir prøvene undersøkt for bakterier, spe- sielt E. coli -bakterier, og resultatene formidles til inns- endende veterinær, før E. coli -bakteriene blir isolert og fryst ned. Senere blir DNA fra utvalgte fryste E. coli undersøkt og sammenliknet. Data fra produksjon, drift og miljø registreres. Informasjonen skal brukes til å identifisere faktorer som gir forhøyet risiko for sykdom. Så langt har Inger vært ansatt i litt over et år. Det er mottatt 35 prøveinnsendelser fra både slaktekylling- flokker, foreldredyr, rugeri og friske kontrollflokker. Det er per i dag frosset 481 E. coli -isolater til videre arbeid. Før jul ble et utvalg av E. coli -isolater fra tre slaktekyl- Inger Helene Kravik, doktorgradstipendiat ved Veterinærinstituttet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy