FJØRFE nr. 1 - 2020

* FJØRFE 1 | 20 * 34 TEMA | dyr og forskning B akgrunnen for prosjektet er at vi til enhver tid har mer enn 4 millioner verpehøner i Norge, og vi har viktige kunnskapshull knyttet til dyras helse og velferd. De fleste verpehøns blir avlivet på gården, som gjør at vi i motsetning til de fleste andre produksjonsdyr, man- gler systematiske slakteriregistreringer som grunnlag for evaluering og forbedring av dyrevelferd. Kunn- skap om dyrehelse og dyrevelferd er grunnleggende i forbedringsarbeidet både med tanke på dyrevelferd, bærekraft og lønnsomhet. Norsk eggnæring opplever store strukturendringer, hvor presset om å fase ut burdrift har ført til at mange produsenter har måttet legge om sin produksjonsform til aviarier raskt. Dyrevelferdsprogram verpehøns startet opp i januar 2020, som blant annet medfører obligatoriske veterinærbesøk med fokus på dyrevelferd hos alle eggprodusenter. I tillegg er det et økende fo- kus fra omverdenen på dyrevelferd og dokumentasjon, som stiller stadig større krav til oss. Med dette bakteppet er hovedmålet i prosjektet å generere kunnskap om dyrehelse og dyrevelferd hos norske verpehøner, samt utvikle et praktisk verktøy for velferdsvurdering av verpehøner. Dette skal gjøres gjennom feltstudier i minst 60 verpehøne-flokker, hvor vi skal undersøke både friske og selvdøde verpehøner. For å sikre en pålitelig velferdsvurdering ved veterinær- besøkene i dyrevelferdsprogrammet skal i tillegg transectmetoden, som består av ulike velferdsindikato- rer, utvikles til bruk i aviarier. Prosjektet skal også teste kommersielt anvendbare miljøberikelser til verpehøns og undersøke effekten av disse på atferd og helse. Friske dyr med god velferd sørger for en effektiv og etisk produksjon, og god utnyttelse av innsatsfaktorer som areal, strøm, fôr og vann. Ved å forbedre dyrehelse og redusere dødelighet samt sørge for en oppdatert rådgiving til den enkelte produsent legges grunnlaget for en økt verdiskapning hos den enkelte eggprodu- sent, og en mer bærekraftig norsk eggproduksjon. Dette vil også bidra til å sikre tillit fra omverden. De første feltstudiene ute hos eggprodusentene vil begynne våren 2020, som betyr at flere av dere vil få en henvendelse om besøk i løpet av våren. VELFERDSHØNA NYTT FORSKNINGSPROSJEKT OM VERPEHØNERS HELSE OG VELFERD Animalia har sammen med Nortura, KLF og NMBU fått 3,2 millioner kroner av Forskningsrådet til å forske på helse og velferd hos norske verpehøner de neste fire årene. Prosjektet heter «Velferdshøna - Økt kunnskap om dyrevelferd hos norske verpehøns for en bærekraftig verdiskapning i norsk eggproduksjon». Tekst: Guro Vasdal & Käthe Kittelsen, Animalia. Foto: Jonas Ruud, Animalia. Guro Vasdal Animalia Käthe Kittelsen Animalia Transectmetoden innebærer å gå rolig igjennom flokken, og registrere antall individer med ulike velferdsutfordringer somhalthet, sårskader, sykdom, møkkete fjørdrakt, misvekst og fjørløse områder. Metoden innebærer ingen håndtering av dyrene, og er dermed effektiv og skånsom. Studier har vist at denne metoden er like pålitelig som mer tidkrevende og inngående metoder hvor et stort antall enkeltindivider må håndteres. TRANSECT- METODEN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy