FJØRFE nr. 1 - 2020

* FJØRFE 1 | 20 * 28 TEMA | næringsnytt M itt studietema er: Hva blir det neste for britisk eggnæring? En næring som opplever vekst og samtidig økt fokus på dyrevelferd. Kort oppsummert så ønsker jeg å utforske metoder som kan bli brukt for å øke produktiviteten og effektiviteten, men som sam- tidig gir pakkerileddet og deres samarbeidspartnere muligheten til å promotere dyrevelferdsaspektene i britisk eggproduksjon. Uken min i Norge ble startet med å besøke Steinsland & Co på Bryne. De gav meg en fin oversikt over hvordan norsk eggnæring er sammensatt. Jeg fikk detaljert innsikt i deres egen drift; rugeri- og oppdrettsleddet. Jeg fikk også anlednign til å være med å sette inn daggamle kyllinger i et av deres nye oppdrettshus. Eggvirksomheten jeg jobber for i Storbritannia har nett- opp investert i aviar-oppdrett, derfor var det var veldig nyttig for meg å få se dette i praksis og kunne stille mange spørsmål. Jeg ble overrasket over å høre at det første aviar-oppdrett til verpehøns ble bygget allerede i 2003. Dette fikk meg til å innse at vi henger etter på oppdrettsleddet i Storbritannia, og at det norske opp- drettsledet virkelig har vært i fronkant av utviklingen. Etter å ha sett aviar-oppdrett i praksis, er det lett å se hvilke fordeler et slikt oppdrett kan gi sammenlignet med oppdrett på gulv. Jeg fikk besøke flere produksjonshus og et eggpakkeri. I Storbritannia selger vi i hovedsak brune egg, mens i Norge selger dere mest hvite egg. Det var interes- sant for meg å få innsikt i og lære mer om hvordan et «hvitt marked» fungerer. En annen ting som fasinerte meg, var markedsordningene deres. Mottaksplikten overrasket meg, at hvem som helst kan etablere et produksjonshus uavhengig av situasjonen i sluttmarke- det, og at de er sikret avsetning på eggene på grunn av mottakspliten til markedsregultor. Det er også interes- sant at staten og næringen gjennom markedsregulator samarbeider og har verktøy som skal løse utfordringene dersom overproduksjon inntreffer. Dette er virkelig noe jeg skulle ønske vi kunne blitt enige om å også gjøre i den britiske eggnæringen. Etterpå dro jeg videre til Oslo hvor jeg besøket både Animalia og MatPrat. Jeg likte godt hvordan Animalia jobber tett med både forskningsmiljøene og eggnæringen. Jeg ble også imponert over dyrevelferdsprogrammene TAKK NORGE NORSK EGGNÆRING HAR MYE Å VÆRE STOLT AV Hannah Eastaugh I slutten av juli i år fikk jeg muligheten til å besøke Norge en uke som en del av mitt Nuffield Farming Scholarship. Jeg dro til Norge fordi jeg fikk dette anbefalt, og jeg ble absolutt ikke skuffet. Tekst: Hannah Eastaugh, Landbruksdirektør i Noble Food. Oversettelse: Tone Steinsland. Foto: Tone Steinsland. Hanna sitt formål med besøket var: • Å få innsikt i egg- næringen, hvordan den har utviklet seg de siste årene og hvilke utfordringer næringen har hatt. • Besøke alle ledd; rugeri, oppdrett, verpehønebeset- ninger og eggpak- keri for å få innsikt i hele verdikjeden. • Lære mer om de norske forbrukerne og hvilken relasjon de har til landbruket. Richard Hals Gylseth sine høner i kløverenga på Hønefoss. På besøk i Steinsland & Co sitt rugeri.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy