FJØRFE nr. 1 - 2020

* FJØRFE 1 | 20 * 23 WEB | NFL.NO TEMA | næringsnytt IKKE KAST MAT – KAST EGG PÅ MIDDAGEN Egget har mange suverene egenskaper, som gjør at det egner seg godt som utgangspunkt til å lage ulike matretter med bruk av rester. Dette kommuniseres gjennom oppskrifter og artikler på nettsiden vår, i tillegg til å informere forbruker om riktig oppbevaring og holdbarhet, som vi ofte får spørsmål om. FORBRUKERLEDDET STÅR FOR 60 % AV MATSVINNET På verdensbasis kastes 1/3 av all maten som produ- seres. Matsvinn utgjør 8% av alle menneskeskapte klimagassutslipp globalt, og betyr unødvendig bruk av ressurser for produksjon av mat som aldri blir spist. – Reduksjon av matsvinn er et viktig klimatiltak på matområdet, og MatPrat ønsker å hjelpe norske forbrukere med hvordan man kan kaste mindre mat, og på den måten bidra til å nå FNs bærekraftsmål, sier Kristin Juliebø, prosjektleder for matsvinn. I Norge har matbransjen og myndighetene signert en avtale med mål om å halvere matsvinnet i hele matkje- den innen 2030, målt i kg per person. I Norge oppstår 60% av matsvinnet i forbrukerleddet, og årlig kaster hver innbygger i Norge 42,1 kg. Norske forbrukere har dårlig samvittighet når de kaster mat, og rangerer det å unngå matsvinn som et av de aller viktigste klimatiltakene de selv kan gjøre, samtidig som mange opplever det som vanskelig å gjøre noe med siden matsvinn er et resultat av alle de handlingene vi gjør hver eneste dag, og det er få som ser på matsvinn som et «eget» prosjekt. – Det er derfor viktig at vi blir enda mer bevisst på hva vi kjøper i butikken, og blir flinkere til å lage mat av rester. All mat har en verdi, og fortjener å bli spist, avslutter Juliebø. EGG: BIDRAR MED Å REDUSERE MATSVINNET Matsvinn er et viktig område for MatPrat, og i januar og februar har MatPrat fokus på matsvinn i egne og betalte kanaler, og skal deretter fortsette å jobbe med matsvinn gjennom hele året. Formålet er å gi forbruker konkrete råd og tips til hvordan de kan redusere matsvinnet, og i tillegg formidle kunnskap om hvorfor matsvinn er et klimaproblem. Tekst: Even Nordal, Seniorrådgiver - samfunn og bransje, MatPrat Foto: MatPrat Even Nordal MatPrat MatPrat MatPrat er kommuni- kasjonsplattformen til Opplysningskon- toret for egg og kjøtt, og er Norges fremste kompetanse- senter for mat. Vi bidrar til matglede gjennom matinspira- sjon, -informasjon og -kunnskap. MatPrat er merkenøytralt og jobber på vegne av den norske egg-og kjøttproduserende bonden. Vårt formål er å øke verdiskapning og omsetning av egg og kjøtt for den norske bonden. Dette gjør vi gjennom å bygge kunnskap om råva- rene, videreformidle råd og inspirasjon til forbrukere og ved å være en pådriver overfor bønder, egen bransje, handel og myndigheter.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy