FJØRFE nr. 1 - 2020

* FJØRFE 1 | 20 * 14 TEMA | lagsarbeid INNKALLING ÅRSMØTET NORSK FJØRFELAGS ÅRSMØTE CLARION HOTEL ENERGY, STAVANGER, 5. MARS 2020 SAMMENSETNING AV ÅRSMØTET Årsmøtet består av utsendinger fra lokallagene, styret og ordfører. I tillegg kan produsenter som har betalt kontingent for inneværende år delta med full stemmerett. DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET: 1. Opprop av stemmeberettigede medlemmer 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Årsmøtet bestemmer om årsmøtet skal være åpent eller lukket 4. Valg av to referenter 5. Valg av to stemmeberettigede medlemmer til å underskrive protokollen 6. Styreleders tale 7. Årsmelding fra styret 8. Regnskap, revisjonsberetning og orientering om budsjett 9. Prioriterte oppgaver og styrets arbeidsplan for kommende år 10. Innkomne saker 11. Valg av styreleder (1 år) 12. Valg av styremedlemmer (2 år) og vara- medlemmer (1 år) 13. Valg av nestleder blant styrets medlemmer (1 år) 14. Valg av ordfører og varaordfører (1 år) 15. Valg av ett nytt medlem til valgkomiteen (3 år) og 2 varamedlemmer (1 år) 16. Valg av 2 revisorer og 1 vararevisor (1 år) 17. Godtgjørelse til tillitsvalgte 18. Kontingent for neste år 19. Avslutning SAK 10. INNKOMNE SAKER Saker til behandling på årsmøtet skal være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet. SAK 18. KONTINGENT FOR 2021 Styret foreslår å heve medlemskontingenten med kr. 200,- til 3.250,- for 2021. Jan Arne Broen (ordfører), Skarnes, januar 2020 Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Fjørfelag. Årsmøtet avholdes på Clarion Hotel Energy, 5. mars 2019. Årsmøtet starter kl. 16.30 og er planlagt avviklet til kl. 18.00. Vi minner om at FJØRFEDAGENE åpner allerede kl. 09.30. STEMMERETT OG SAKSPAPIRER ÅRSMØTET For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemskontingent i Norsk Fjørfelag for 2020 være betalt innen 1. mars. Nytt av i år er at sakspapirer til årsmøtet ikke lengre blir publisert i Fjørfe. Alle NFLs medlemmer mottar sakspa- pirene på e-post innen 19. mars. Husk å legg til margrethe@nfl.no i din kontaktliste slik at e-posten ikke havner i søppelpost.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy