PROFILERING FOR HELE NORSK FJØRFENÆRING

Som annonsør i FJØRFE blir din annonse synlig for hele norsk fjørfenæring både i papirutgaven og i den digitale versjonen. I digitalt FJØRFE er alle annonser «klikkbare», slik at leseren kan sendes videre til din nettside for mer informasjon.

GODE RABATTER

Det kan oppnås betydelig rabatt på annonser i FJØRFE. Ved avtale om mer enn 5 annonser i året får du rabatt på +/- 5 % avhengig av annonsestørrelse. Ved annonsering i alle 8 utgivelser oppnås rabatt på 9 – 13 % avhengig av annonsestørrelse. Tegn derfor forhåndsavtale tidlig, så du oppnår rabatt.

PRISER (PER ANNONSE) MED RABATTER i 2024 u/mva

Størrelse 1-4 annonser
Pris pr annonse
5-7 annonser*
Pris pr annonse
8 annonser*
Pris pr annonse
Pristillegg
bakside
Forhåndsvalgt
plassering**
1/1 side kr 12 250,- kr 11 550,- kr 10 650,- kr 2 575,- kr 1 150,-
1/2 side kr 6 350,- kr 6 000,- kr 5 650,- kr 600,-
1/4 side kr 3 300,- kr 3 150,- kr 3 000,- kr 320,-

* Priser per annonse fratrukket rabatt ved over 5 annonser per år eller i alle 8 utgivelser per år.
** Pristillegg ved plassering av annonse på forhåndsavtalt side.

ANNONSESTØRRELSER

STØRRELSE Mål stående side, b x h Mål liggende side, b x h Annonse bakside, b x h
1/1 side 180 x 243 mm   – 180 x 199 mm
1/2 side 85,5 x 243 mm 180 x 117 mm   –
1/4 side 85,5 x 117 mm 180 x 54 mm   –

UTGIVELSESPLAN OG OPPLAG

Fagbladet utgis med 8 nummer i året fra 2024 (tidligere 10 utgivelser per år). Trykk på bildet for større visning.

Fagbladet FJØRFE trykkes i 1.025 eksemplarer og sendes ut til over 1.000 adresser. I tillegg har vi en del abonnenter som kun har digital tilgang til FJØRFE.

AVTALE OM ANNONSERING

Kontakt redaktør Karianne Fuglerud Ingerø på mob.: 922 16 165 / E-post: karianne@nfl.no eller kontoransvarlig Gunvor Nøkleby Hansen på mob.: 934 99 082 / E-post: gunvor@nfl.no

ANNONSØRINNHOLD/BETALT PLASSERING

Det er anledning til å skrive artikler til FJØRFE hvor spesifikke produkt/produktnavn/firma fremheves. Slike artikler skrives av annonsøren selv og merkes tydelig «annonsørinnhold» for å opplyse om at dette er kommersielt innhold/markedsføring/reklame og er betalt plassering. Ta kontakt for pris, dersom du eller ditt firma ønsker annonsørinnhold på trykk. Send mail til: karianne@nfl.no

Det skal være enkelt for FJØRFE sine lesere å forstå at dette er reklame/markedsføring og at innholdet ikke har tilknytning til FJØRFE sitt øvrige redaksjonelle innhold. Vi ønsker ikke at slike omtaler går på bekostning av vårt fagblads troverdighet. Dersom du opplever at merkingen er utydelig eller har andre tilbakemeldinger til oss om annonsørinnhold, vil vi gjerne høre fra deg. Send mail til: karianne@nfl.no