STØRRE OG DIGITALE ANNONSER I 2020

Fra og med 2020 kommer fagbladet Fjørfe i ny grafisk profil og i nytt og større format. Endringene gjør at alle annonsører får bedre profilering da annonsene blir betydelig større og Fjørfe også blir tilgjengelig digitalt. Digitalisering av Fjørfe betyr at alle annonser kan gjøres «klikkbare» og sende leseren videre til din nettside/produktinformasjon. Vi håper endringene oppleves positive for deg som annonsør!

Se mer informasjon om endringene HER!

PRISER (PER ANNONSE) MED RABATTER i 2020 u/mva

Størrelse 1-4 annonser
Pris pr annonse
5-9 annonser*
Pris pr annonse
10 annonser*
Pris pr annonse
Pristillegg Forhåndsvalgt plassering**
1/1 side kr 10 050,- kr 9 410,- kr 8 630,- kr 2 100,- kr 960,-
1/2 side kr 5 200,- kr 4 900,- kr 4 550,- kr 480,-
1/4 side kr 2 700,- kr 2 575,- kr 2 420,- kr 250,-

* Priser per annonse fratrukket rabatt ved over 5 annonser per år eller 10 annonser per år.
** Pristillegg ved plassering av annonse på forhåndsavtalt side.

ANNONSESTØRRELSER i 2020

STØRRELSE Mål stående side, b x h Mål liggende side, b x h Annonse bakside, b x h
1/1 side 180 x 243 mm   – 180 x 199 mm
1/2 side 85,5 x 243 mm 180 x 117 mm   –
1/4 side 85,5 x 117 mm 180 x 54 mm   –

Alle annonser må endres til ny størrelse. Trenger du hjelp, ta kontakt med Karianne karianne@nfl.no innen 15. desember. Små endringer kan vi være behjelpelig med, men vi kan også sette deg i kontakt med grafikere hos trykkeriet.

UTGIVELSE AV FJØRFE

Fjørfe utgis med 10 nummer per år. Fagbladet postlegges den siste uke i hver måned, med unntak av juli og august hvor det ikke er utgivelser.

OPPLAG
Fagbladet Fjørfe trykkes i 1.100 eksemplarer og sendes ut til ca 1.050 adresser. Som annonsør blir du synlig for hele norsk fjørfenæring. Annonsører er også helt avgjørende for at Norsk Fjørfelag har ressurser til å utgi Fjørfe. Vi håper på videre samarbeid med annonsering også i 2020.

AVTALE OM ANNONSERING
Kontakt kontoransvarlig i NFL Gunvor Nøkleby Hansen på mob.: 934 99 082 eller E-post: gunvor@nfl.no