STØRRE OG DIGITALE ANNONSER FRA 2020

FJØRFE kom i ny grafisk profil og i nytt og større format i 2020. Annonsører fikk bedre profilering da annonsene ble betydelig større. Digitalisering av FJØRFE gjorde at alle annonser kan gjøres «klikkbare», slik at leseren sendes videre til din nettside. Se mer informasjon om endringene HER! Som annonsør blir du synlig for hele norsk fjørfenæring. Vi håper endringene oppleves positive for deg som annonsør!

PRISER (PER ANNONSE) MED RABATTER i 2020 u/mva

Størrelse 1-4 annonser
Pris pr annonse
5-9 annonser*
Pris pr annonse
10 annonser*
Pris pr annonse
Pristillegg
bakside
Forhåndsvalgt
plassering**
1/1 side kr 10 050,- kr 9 410,- kr 8 630,- kr 2 100,- kr 960,-
1/2 side kr 5 200,- kr 4 900,- kr 4 550,- kr 480,-
1/4 side kr 2 700,- kr 2 575,- kr 2 420,- kr 250,-

* Priser per annonse fratrukket rabatt ved over 5 annonser per år eller 10 annonser per år.
** Pristillegg ved plassering av annonse på forhåndsavtalt side.

ANNONSESTØRRELSER i 2020

STØRRELSE Mål stående side, b x h Mål liggende side, b x h Annonse bakside, b x h
1/1 side 180 x 243 mm   – 180 x 199 mm
1/2 side 85,5 x 243 mm 180 x 117 mm   –
1/4 side 85,5 x 117 mm 180 x 54 mm   –

ANNONSØRINNHOLD/BETALT PLASSERING

Det er anledning til å skrive artikler til FJØRFE hvor spesifikke produkt/produktnavn/firma fremheves. Slike artikler skrives av annonsøren selv og merkes tydelig «annonsørinnhold» for å opplyse om at dette er kommersielt innhold/markedsføring/reklame og er betalt plassering. Ta kontakt for pris, dersom du eller ditt firma ønsker annonsørinnhold på trykk. Send mail til: karianne@nfl.no

Det skal være enkelt for FJØRFE sine lesere å forstå at dette er reklame/markedsføring og at innholdet ikke har tilknytning til FJØRFE sitt øvrige redaksjonelle innhold. Vi ønsker ikke at slike omtaler går på bekostning av vårt fagblads troverdighet. Dersom du opplever at merkingen er utydelig eller har andre tilbakemeldinger til oss om annonsørinnhold, vil vi gjerne høre fra deg. Send mail til: post@nfl.no

UTGIVELSE AV FJØRFE

Fagbladet utgis med 10 nummer per år. Fagbladet postlegges den siste uke i hver måned, med unntak av juli og august hvor det ikke er utgivelser.

OPPLAG
Fagbladet FJØRFE trykkes i 1.050 eksemplarer og sendes ut til ca 1.025 adresser.

AVTALE OM ANNONSERING
Kontakt redaktør Karianne Fuglerud Ingerø på mob.: 922 16 165 / E-post: karianne@nfl.no eller kontoransvarlig i NFL Gunvor Nøkleby Hansen på mob.: 934 99 082 / E-post: gunvor@nfl.no