STØRRE OG DIGITALE ANNONSER

Som annonsør i FJØRFE blir du synlig for hele norsk fjørfenæring. Da FJØRFE kom i ny grafisk profil i 2020 ble annonsene i større format i tillegg til at digitalisering av FJØRFE gjør alle annonser «klikkbare», slik at leseren sendes videre til din nettside.

PRISER (PER ANNONSE) MED RABATTER i 2023 u/mva

Størrelse 1-4 annonser
Pris pr annonse
5-9 annonser*
Pris pr annonse
10 annonser*
Pris pr annonse
Pristillegg
bakside
Forhåndsvalgt
plassering**
1/1 side kr 11 650,- kr 10 950,- kr 10 100,- kr 2 450,- kr 1 100,-
1/2 side kr 6 050,- kr 5 730,- kr 5 350,- kr 560,-
1/4 side kr 3 150,- kr 3 010,- kr 2 850,- kr 300,-

* Priser per annonse fratrukket rabatt ved over 5 annonser per år eller 10 annonser per år.
** Pristillegg ved plassering av annonse på forhåndsavtalt side.

ANNONSESTØRRELSER

STØRRELSE Mål stående side, b x h Mål liggende side, b x h Annonse bakside, b x h
1/1 side 180 x 243 mm   – 180 x 199 mm
1/2 side 85,5 x 243 mm 180 x 117 mm   –
1/4 side 85,5 x 117 mm 180 x 54 mm   –

ANNONSØRINNHOLD/BETALT PLASSERING

Det er anledning til å skrive artikler til FJØRFE hvor spesifikke produkt/produktnavn/firma fremheves. Slike artikler skrives av annonsøren selv og merkes tydelig «annonsørinnhold» for å opplyse om at dette er kommersielt innhold/markedsføring/reklame og er betalt plassering. Ta kontakt for pris, dersom du eller ditt firma ønsker annonsørinnhold på trykk. Send mail til: karianne@nfl.no

Det skal være enkelt for FJØRFE sine lesere å forstå at dette er reklame/markedsføring og at innholdet ikke har tilknytning til FJØRFE sitt øvrige redaksjonelle innhold. Vi ønsker ikke at slike omtaler går på bekostning av vårt fagblads troverdighet. Dersom du opplever at merkingen er utydelig eller har andre tilbakemeldinger til oss om annonsørinnhold, vil vi gjerne høre fra deg. Send mail til: post@nfl.no

UTGIVELSE AV FJØRFE

Fagbladet utgis med 10 nummer per år. Fagbladet postlegges den siste uke i hver måned, med unntak av juli og august hvor det ikke er utgivelser.

OPPLAG

Fagbladet FJØRFE trykkes i 1.125 eksemplarer og sendes ut til ca 1.075 adresser.

AVTALE OM ANNONSERING

Kontakt redaktør Karianne Fuglerud Ingerø på mob.: 922 16 165 / E-post: karianne@nfl.no eller kontoransvarlig i NFL Gunvor Nøkleby Hansen på mob.: 934 99 082 / E-post: gunvor@nfl.no

UTGIVELSESPLAN FJØRFE 2023

Trykk på bildet for større visning.