Vi tilbyr følgende muligheter for abonnement på FJØRFE i 2024:

  • Abonnement (papirutgave og digitalt) 1.850,- Kun digital tilgang kr. 1.575,-
  • Pensjonist-abonnement (papirutgave og digitalt) kr. 1.050,- Kun digital tilgang kr. 875,-
  • Abonnement i Norden og Europa (papirutgave og digitalt) kr 2.000,- Kun digital tilgang kr. 1.700,-

NB! Aktive fjørfeprodusenter må tegne medlemskap i Norsk Fjørfelag til kr. 3.850,- i 2024. Medlemskap inkluderer årlig 10 utgaver av fagbladet FJØRFE (papirutgave og digitalt).

Kontakt oss for å tegne abonnement