FJØRFE nr. 4 - 2020

* FJØRFE 4 | 20 * 8 TEMA | lagsarbeid Koronakrisen kom samtidig med et sammenbrudd i oljemarkedet og fall i verdien til den norske kronen. Spekulering i, og hamstring av råvarer på verdensmarke - det, medvirker til økt kraftfôrpris. At Russland nå stenger eksporten av korn fram til 1. juli, illustrerer hvor usikker råvaresituasjonen er internasjonalt. –Vi har fått signaler om at prisene vil gå opp med 15 - 30 øre per kilo kraftfôr i første omgang. En prisvekst på 30 øre vil gi eggprodusenter med 7.500 høner en regning på 115.000 kroner og kyllingprodusenter med 280.000 kyllinger rundt 250.000 kroner i økte kostnader per år. Det vil være katastrofalt og vil kunne knekke økonomi - en til bøndene, uttalte nestleder i NFL, Tone Steinsland, i Nationen 30. mars. NFL har vært tydelige i all vår kommunikasjonen både med myndighetene, media, Bondelaget, Småbrukarlaget og varemottakerne: denne økte kraftfôrkostnaden kan ikke pålegges produsentene å bære alene. Mange fjørfeprodusenter har allerede presset økonomi og små marginer, og vil ikke tåle en så dramatisk kostnadsøkning. Fôrselskapene har nå mulighet til å regulere prisene 1. og 15. hver måned. Etter to prisøkninger er den samle - de økning på 10-15 øre pr kg fjørfefôr. Prisøkningen på fôret varierer hos de ulike fôrmøllene, produksjonsform (egg, kylling, kalkun, and, konvensjonell vs økologisk) og alder på dyra. Innen det kommer eventuelle tiltak på bordet, påvirker kostnadsøkningen driftsmidlene til fjørbøndene umiddelbart. NFL påpeker i alle sammen - henger at det haster med å få løst situasjonen! For at fjørfeprodusentene skal få hjelp med å avlaste de økte kraftfôrkostnadene må enten produsent få økt pris fra sin varemottaker og/eller myndigheten må hjelpe fjørfenæringen med tiltakspakke slik de har gjort for andre næringer rammede næringer. Et tredje alterna - tiv er at noe av kostnadene kan dekkes inn via jord - bruksoppgjøret, men det er stor usikkerhet tilknyttet gjennomføring og omfang av årets forhandlinger med staten. Dersom det viser seg at jordbruksoppgjøret kan avhjelpe økonomien til fjørfeprodusentene, vil det være en betydelig forsinkelse for når tiltakene trer i kraft. – Prisøkningen på kraftfôr kommer allerede neste gang bonden fyller opp kraftfôrtanken. Vi må ta diskusjo- Margrethe Brantsæter PRODUSENTØKONOMI NFL SVÆRT BEKYMRET! Etter at kraftfôrselskapene i slutten av mars varslet om umiddelbare, ekstraordinære prisøkninger, har produsentøkonomi vært NFL sitt hovedarbeid. Det haster med å finne løsninger! Tekst: Margrethe Brantsæter Foto: Karianne Fuglerud Ingerø – Vi må ta diskusjonen om hvem som skal ta regningen nå, og ikke om noen måneder eller et år. Nestleder i NFL, Tone Steinsland Faksimile fra Nationen 30. mars

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy