FJØRFE nr. 4 - 2020

* FJØRFE 4 | 20 * 6 TEMA | lagsarbeid NORSK FJØRFELAG NYVALGT STYREREPRESENTANT Kåre Vevik ble valgt inn i styret i Norsk Fjørfelag på årsmøtet i mars 2020. Han er styrerepresentant fra tidlig verdikjede, som skal være en produsent fra rugeri, oppal- eller rugeeggproduksjon. Tekst & foto: Karianne Fuglerud Ingerø FRA BYNESET I TRØNDELAG Kåre Vevik bor på Hafella gård og har drevet gården siden 1991 og eid den, sammen med kona Inger Marie, siden 1998. De har sammen barna Thine 32 år, Ståle 28 år, Tyra og Eivin på 23 år i tillegg til at de er besteforel- dre til 5 flotte barnebarn. RUGEEGGPRODUSENT På gården Hafella hadde de tidligere konsumegghøner og kombinertbesetning i svineproduksjon. De la ned svineproduksjonen i 1999 og eggproduksjonen i 2004. De var deretter uten dyreproduksjon på gården i 10 år. – Konsesjonen på 9 600 høner, var på vei til å utløpe i samme tidsrom som Hugaas rugeri søkte etter nye ruge- eggprodusenter. For ikke å miste vår konsesjon hadde vi en tid vurdert tanken om å starte med dyreproduksjon igjen. Når denne muligheten dukket opp skrev vi kon- trakt og begynte som rugeeggprodusent i juli 2014. – I min tid som rugeeggprodusent har jeg rukket å ha innsett av tre ulike hybrider; både Ross, Cobb og nå Hubbard. Vi trives veldig godt med produksjonen. Neste generasjon er engasjert i driften og vår sviger- sønn Thomas hjelper daglig til til i rugeeggshuset, men i øyeblikket er han i pappapermisjon. – Øvrig produksjon på gården vår er kornproduksjon på ca 350 mål, hovedsakelig bygg. UTDANNELSE OG ARBEID Kåre tok først fagbrev som industrimekaniker og gikk videre på Teknisk fagskole på maskinlinje. Hovedsakelig har han arbeidet i firma hvor han selv har eierinteresser. – Jeg har vært avdelingsleder for verkstedene i Nik. Haugrønning AS og daglig leder i PMH Norway AS. Per i dag selger jeg ingeniørtjenester/prosjektledelse i forbindelse med produktutvikling i PMH Norway AS. VERV OG ORGANISASJONSARBEID – Jeg har opp gjennom årene hatt diverse engasjement i lokalt næringsliv og sitter per nå i styrene i bedriftene Nik. Haugrønning AS og PMH Norway AS. Jeg er også styremedlem i produsentlaget for foreldredyr i Hugaas- Norsk Kylling, i tillegg til mitt styreverv i Norsk Fjørfelag. Karianne Fuglerud Ingerø Kåre Vevik i rugeegghuset. Livet som bonde passer han veldig godt, det er alltid noe å ta seg til, stort og smått. Det å jobbe med dyr ser han på som spesielt interessant og motiverende.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy