FJØRFE nr. 4 - 2020

WEB | NFL.NO * FJØRFE 4 | 20 * 41 TEMA | statistikker ANIMALSK LANDBRUKSPRODUKSJON EGG OG FJØRFEKJØTT 42,4% Norsk fjørfenæring, med egg og hvitt kjøtt, stod i 2019 for 42,4% av den samlede animalske landbruksproduksjonen i Norge, når vi ser på total produksjon av egg, fjørfe, storfe, svin og sau under ett. Tekst og illustrasjoner: Karianne Fuglerud Ingerø. Kilde: Landbruksdirektoratet. 423 781 TONN KJØTT OG EGG TOTALT Samlet viser den offentlige kjøttkontrollen, vist i rap- port på venstre side, at det ble produsert totalt 350 831 tonn kjøtt samlet for svin, fjørfe, storfe, sau, hest og en liten andel ”annet kjøtt” i 2019. Dersom vi legger til produksjon av egg, blir den samlede produksjonen på totalt 423 781 tonn kjøtt og egg i 2019. I 2019 var produksjon av egg, som ble levert til regis- trerte eggpakkerier, på 65.721 tonn. Inkluderer vi ca 10% direktesalg av egg (gjennomsnitt for de siste år) så var den totale produksjonen av egg i 2019 på ca 73 000 tonn. Det er disse tallet vi legger til grunn når vi samlet for egg, hvitt og rødt kjøtt for 2019 viser til en totale produksjonen på 423 781 tonn. FJØRFE 42,4% AV PRODUKSJONEN Fjørfekjøtt og egg utgjør nesten 179 789 tonn av totalen på 423 781 tonn, noe som tilsvarer 42,4% av den ani- malske landbruksproduksjonen i 2019. Diagrammet viser produksjon av egg og kjøtt i tonn for 2019. Total produksjon var 423 781 tonn. Samlet var produksjon av egg og fjørfekjøtt på 179 789 tonn og stod dermed for 42,4% av den animalske landbruksproduksjonen. → KRAFTFÔRSALGET 2019 FJØRFE BRUKTE 24% Totalsalget av kraftfôr til husdyr kom i 2019 opp i 1 060 040 tonn. Det er en reduksjon på 6 136 tonn (-0,3%) sammenlignet med 2018. Fjørfe brukte 477 538 tonn kraftfôr (24%). Tekst og illustrasjoner: Karianne Fuglerud Ingerø. Kilde: Landbruksdirektoratet. FJØRFE ØKT ANDEL Fra 2016 har kraftfôrsalget til fjørfe ligget på 22-23%. I 2019 har kraftfôrandelen til fjørfe økt til 24% av det totale kraftfôrsalget. DRØVTYGGERE STØRSTE ANDEL Det er drøvtyggere som har den største andelen av kraftfôrsalget med 52% i 2019. Svin står for 23% og an- net kraftfôr står for 1%. Fordeling av bruk av kraftfôr til ulike dyreslag i prosent. Diagrammet viser at kraftfôr solgt til fjørfeproduksjonene i 2019 var 24% av det totalt kraftfôrsalget. →

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy