FJØRFE nr. 4 - 2020

TEMA | statistikker * FJØRFE 4 | 20 * 40 UTVIKLING 2015-2019 KJØTTPRODUKSJON Fjørfekjøtt er eneste kjøttproduksjon som i 2019 hadde en økning. Øvrige dyreslag hadde reduksjon i produksjon i fjor. Tekst & illustrasjoner: Karianne Fuglerud Ingerø. Kilde: Statistisk sentralbyrå. Foto: MatPrat. UTVIKLING KJØTTPRODUKSJON, I TONN, 2007 - 2019 Diagrammet viser utvikling av slakt godkjent til folkemat i perioden 2007-2019. Det er fjørfe som de siste årene har hatt den største økningen fra 70 036 tonn i 2007 til 106 839 tonn i 2019. → Statistisk Sentralbyrå viser til økning i produksjon av fjørfekjøtt. Fjørfekjøtt hadde en økning på 8 674 tonn (+8,1%) fra 98 165 tonn i 2018 til 106 839 tonn i 2019. På samme tid hadde alle øvrige dyreslag nedgang i produksjon. Svin hadde en reduksjon på 5 074 tonn (-3,8%), sau en reduksjon på 2 688 tonn (-11,1%) og stor- fekjøtt en reduksjon på 2 388 tonn(-2,7%). Samlet kjøttproduksjon for alle dyreslag ble redusert med 1 495 tonn (-0,4%) til 350 831 tonn i 2019 mot 352 326 tonn i 2018. Av det kontrollerte slaktet i 2019 ut- gjorde svinekjøtt 132 242 tonn, fjørfekjøtt 106 839 tonn, storfekjøtt 87 008 tonn og sauekjøtt 24 285 tonn. Diagrammene viser tall fra offentlig kjøttkontroll, slakt godkjent til folkemat, i tonn, for årene 2007 - 2019.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy