FJØRFE nr. 4 - 2020

* FJØRFE 4 | 20 * 39 WEB | NFL.NO TEMA | for og foring I tida framover er det er stor fare for at råvareprisene øker, dette gjelder spesielt importerte proteinråvarer, både på grunn av økte verdensmarkedspriser, men også på grunn av lavere kronekurs. Derfor har vi gjort noen beregninger for å vise hvilke utslag vi kan tåle på eggvekt og verpeprosent uten at det går utover dekningsbidraget. I det tenkte scenarioet har vi økt fôrprisen med 25 øre pr kg. For å beholde dagens priser kan for eksem- pel innholdet av protein senkes i blandingene. Hva kan vi da tåle av nedgang i eggmasse for å beholde diffe- ransen mellom egginntekt og fôrutgifter pr høne? Jo, vi kan faktisk tåle en gjennomsnittlig nedgang i eggmasse på 2,3 g/dag, dvs. nedgang i eggvekt på hele 2,5 g eller nedgang i verpeprosent på 3,5% (Tabell 2). Det er selvfølgelig litt vanskelig å med sikkerhet forutsi hva virkningen av endret fôring vil si, men med økende fôrpriser er det nødvendig å fokusere på øko- nomi og ikke ensidig på f.eks eggvekt. Sammenlignet med mange andre land, som ikke har så stort fokus på eggvekt som tradisjonelt hos oss, bruker de ofte fôr med lavere innhold av protein. De produserer ofte lik eggmasse som her i landet. Protein vil i disse dager øke i pris, og det vil være gunstig for økonomien for mange å bruke fôr med lavere innhold av protein. Spesielt i flokker med høyt fôropptak vil dette ha liten innvirkning på eggmasseproduksjonen. For oss som fôrleverandør er det produsentenes økonomi som er viktigst, og vi i Felleskjøpet jobber med å vurdere disse sammenhengene nøye. Vi mener også at det er viktig at dere som enkeltprodusenter tar en grundig gjennomgang på økonomien i å bruke de mest kostbare blandingene for å oppnå høgest mulig eggvekt. Kanskje kan et mer prisgunstig fôr med lavere nærings- konsentrasjon gi minst like bra dekningsbidrag som det mest proteinrike fôret? Det finnes valgmuligheter. Tabell 2: Hvordan fôrpris, eggvekt og verpeprosent påvirker økonomien Hvor mye reduksjon av eggvekt kan tåles ved lavere fôrpris? Hvor mye reduksjon av verpe% kan tåles ved lavere fôrpris? Antall innsatte høner 7500 7500 7500 7500 Innsettsperiode (16-72 uker), dager 427 427 427 427 Snitt fôropptak, g/dag 110 110 110 110 Fôrpris snitt, kr/kg 4,25 4,00 4,25 4,00 Fôrutgifter kr 1 497 169 kr 1 409 100 kr 1 497 169 kr 1 409 100 Snitt verpeprosent 89 89 89 85,5 Snitt eggvekt, g 63 60,5 63 63 Eggmasse, g 56,1 53,8 56,1 53,9 Eggpris* (M og L), kr 12,7 12,7 12,7 12,7 A-eggprosent 97 97 97 97 Egginntekt kr 2 208 568 kr 2 120 926 kr 2 208 568 kr 2 121 714 Inntekter kr 2 208 568 kr 2 120 926 kr 2 208 568 kr 2 121 714 Utgifter kr 1 497 169 kr 1 409 100 kr 1 497 169 kr 1 409 100 Overskudd kr 711 399 kr 711 826 kr 711 399 kr 712 614 Egg-fôr pr innsatte høne kr 95 kr 95 kr 95 kr 95 Differanse kr 0 kr 0 Beregningene viser sammenhengen mellom fôrpris, eggvekt, verpeprosent og økonomi for et innsett med 7 500 verpehø- ner fra 16-76 uker. Det er brukt typiske tall fra Nortura Eggkontroll 2019 som grunnlag. *Nortura avregningspris 14.01.20

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy