FJØRFE nr. 4 - 2020

* FJØRFE 4 | 20 * 34 TEMA | dyr og forskning S merte hos dyr kan være svært vanskelig å oppdage. For å gjenkjenne smerte må vi ha gode kunnskaper om både smerte og dyrearten, og vi må ta på oss de empatiske «smertebrillene». Allikevel vil vi aldri kunne bli helt sikre på hvordan dyr opplever smerte, vi må derfor behandle alle dyr ut i fra prinsippet om at det som er smertefullt for mennesker er smertefullt for dyr, uavhengig av art. Denne artikkelen tar for seg hva smerte er, hvorfor smerte er en essensiell følelse og hvordan smerte kan gjenkjennes hos fjørfe. HVA ER SMERTE? Smerte er en ubehagelig og emosjonell tilstand forbundet med reell eller potensiell skade. Tilstanden følges av negative følelser som redsel, angst og fortvilelse. Det er viktig å vite at smerte er en helt essensiell følelse for å overleve som individ og art, fordi de negative aspek- tene av følelsen holder individet unna farlige situasjoner hvor det kan bli skadet. Tidligere var vitenskapen delt i synet på om andre arter enn mennesket kunne føle smerte. Men basert på forskning, er det nå enighet om at alle pattedyr, fugler og til dels fisk kan oppleve smerte. Det er vist at stimuli som er smertefulle for mennesker, gir de samme fysio- logiske og atferdsmessige endringene hos andre arter. Forskning har vist at dyr med skader som er smertefulle for folk viser færre tegn til smerte om de får smertestil- lende behandling. HVORFOR FØLER DYR OG MENNESKER SMERTE? Hovedpoenget med smerte er å holde oss unna situa- sjoner som kan føre til skade, smerte og død. Har du opplevd noe smertefullt husker du dette, fordi du er SMERTE DEN LIVSVIKTIGE FØLELSEN Alle pattedyr, fugler og fisker kan føle smerte. For å være sikre på at dyrene i vår varetekt har god velferd og fravær av smerte, er det grunnleggende at vi har god kunnskap om arten, at vi vet hva smerte er og hvordan vi skal gjenkjenne smerte. Tekst: Käthe Kittelsen og Tone Beate Hansen, Animalia. Foto: Käthe Kittelsen. Käthe Kittelsen Tone Beate Hansen Unormal kroppsholdning eller atferd kan være indikasjoner på smerte hos fjørfe.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy