FJØRFE nr. 4 - 2020

* FJØRFE 4 | 20 * 25 WEB | NFL.NO TEMA | næringsnytt kes til fjørfehuset. Aktørene konkluderte derfor med at kostnadene uansett - direkte eller indirekte - ville måtte belastes fôrpris og avregningspris til fjørfeprodusentene, og at det dessuten var viktig at alle aktører og alle bønder måtte være med på ordningene for å sikre like- behandling. Det var enighet om at det var mest redelig å ha full åpenhet om dette, ved at trekket framkommer direkte. Det ble vurdert egen bransjeavgift på egg og fjørfekjøtt, tilsvarende som på fôr. Omsetningsrådet ga imidlertid åpning for å delfinansiere bygget over omsetningsavgift. Kan du forklare finansieringsmodellen for FjørForsk? – Samlet kostnad for bygget er ca. 35,5 mill.kr. FjørForsk er bygd av NMBU og er NMBU sin eiendom, men dette er fjørfenæringa og NMBU sitt felles fjørfehus! NMBU har forskuttert byggekostnadene, og fjørfenæringa skal betale tilbake til NMBU, rentefritt, over 7 år. Nedbetalin- gen foregår i perioden 2019-2024 via omsetningsavgift egg og fjørfekjøtt og for årene 2020-2025 via bransje- avgift fôr, som begge betales av produsentene. Som vi ser er andel av omsetningsavgiften som nedbetales for fjørfekjøtt og egg ulik: • Omsetningsavgift egg: 25 % = 8,9 mill.kr. • Omsetningsavgift kylling/kalkun: 37,5 % = 13,3 mill.kr. • Bransjeavgift fjørfefôr (0,5 øre/kg): 37,5 % = 13,3 mill.kr Fjørfenæringens aktører forplikter seg til kjøp av for- søkstjenester, men alle kan benytte forsøksfasilitetene? –Ja, noen av fjørfenæringens aktører har gitt en oppdragsgaranti på kjøp av forsøkstjenester for til sammen 1,5 millioner per år i totalt 5 år. Dette var for å gi NMBU trygghet for at det er behov for forsøkshuset og at det vil bli brukt. De næringsaktørene som har gitt oppdragsgaranti er Nortura, Felleskjøpet Fôrutvikling, Norgesfôr og Fiskå Mølle. I tillegg har NMBU v/Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap og Senter for hus- dyrforsøk gitt oppdragsgaranti. – Den enkelte aktør inngår avtale om kjøp av forsøks- tjenester med Senter for husdyrforsøk (SHF). Det betyr ikke at det kun er de aktørene med oppdragsgaranti som skal kunne ha forsøk de første 5 årene. Vi håper det blir så stort ønske fra mange aktører om å benytte huset at det ikke skal være nødvendig å bruke denne garantien. – Våren 2013 ble vi oppmerksom på at fjørfehuset var nedprioritert av Kunnskapsdepartementet og NMBU og tatt ut av planen for nye Ås Gård. Fjørfenæringa visste ingenting om dette før vedtaket var gjort. Bernt Snapa, leder for styringsgruppa i FjørForsk-prosjektet. Aktørene konkluderte med at kostnadene uansett - direkte eller indirekte - ville måtte belastes fôrpris og avregningspris til fjørfeprodusentene. » NMBU har forskuttert bygge- kostnadene, og fjørfenæringa skal betale tilbake til NMBU, rentefritt, over 7 år. » Driftsmodell FjørForsk • FjørForsk er en integrert del av driften ved Senter for husdyrforsøk (SHF) • FjørForsk er fjørfenæringens og Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) sitt felles forsøkshus • Forsøkshuset er bygd av NMBU/SHF • Fjørfenæringa (= norske fjørfeprodusenter) finansierer byggekostnadene • Forsøkshuset driftes av SHF, med grunnfinansiering fra NMBU • Rammeavtale mellom næringsaktørene og NMBU om bygging, bruk og finansiering • Fjørfenæringa har fortrinnsrett til å bruke huset/ gjennomføre sine forsøk i 25 år • Egen avtale der flere næringsaktører og NMBU garanterer oppdragsinntekter i 5 år

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy