FJØRFE nr. 4 - 2020

* FJØRFE 4 | 20 * 23 WEB | NFL.NO TEMA | næringsnytt S om førstegangsreisende til FJØRFEDAGENE 2020 var jeg spent og forventningsfull til både folk og dyr. Da de kompliserte avlspyramidene av verpehøns, slak- tekylling, kalkun og and begynte å synke inn, blir ord fattige. Stolt og ydmyk griper jeg egget og fjørfekjøttet med større respekt. Den unike salmonellafrie produk- sjonen dere alle er en del av er beundringsverdig. Etter spennende og lærerike dager i Stavanger har livene våre blitt snudd på hodet. Covid-19 viruset har på en brutal måte vist oss globaliseringens sårbarhet. På de såkalte wet-markedene i Kina henger slaktede hunder og katter i taket for salg. Ville dyr og husdyr selges til høystbydende og slaktes på åpen gate. Ved dagens slutt spyles markedene med vann. Derfor navnet wet. På et av disse wet-markedene i Kina oppsto Covid-19 viruset. Viruset stengte ned hele verden, fordi kineserne ikke setter matproduksjon i system. Raskt nådde Covid-19 Italia og Spania. Alarmerende mange døde og dør fortsatt. Både Spania og Italia har lenge slitt med underliggende resistente bakterier i befolkningen. For høyt forbruk av antibiotika, over for lang tid, har skapt resistente bakterier. I italiensk og spansk landbruk benyttes antibiotika i fôret til dyra. Hvert år bruker den spanske bonden 1 700 tonn antibiotika i kjøttproduksjonen. Antibiotikaen, som benyttes i det spanske landbruket, er i tillegg bredspek- tret penicillin som blandes rett i tørrfôret som såkalt premiks. Den mest resistente måten å bruke det på. Med livet som innsats har leger og sykepleiere i Italia og Spania jobbet dag og natt for å redde liv. Overfylte sykehus med dødssyke mennesker er i seg selv en kilde til fortsatt smitte av både virus og bakterier. Resistente bakterier kan gjøre deg mer utsatt for virussmitte, som igjen kan forårsake en bakteriell infeksjon. Det betyr at vanlige infeksjoner igjen kan bli dødelig. 10 millioner mennesker er beregnet å kunne dø årlig på grunn av resistente bakterier i 2050. Foruten de menneskelige tragediene, har verdensbanken regnet på de økonomiske konsekvensene av resistens. Det snakkes om årlige kostnader fra 2030 på mellom 1 000 og 3 400 milliarder dollar. For å sette dette i perspektiv er det norske oljefondet på ca 1 000 milliarder dollar. Antibio- tikaresistens vil føre til en kontinuerlig finanskrise som den vi opplevde i 2008, anslår Verdensbanken. Norge bruker minst antibiotika i husdyrhold i Europa. Bare 4 milligram per kilo produsert kilo kjøtt. Sverige bruker 14 milligram, mens Danmark bruker 43 milligram per produsert kjøtt. Mer enn ti ganger så mye som Norge. Italia, Spania og Kypros har det høyeste antibio- tikaforbruket i hele Europa. Covid-19 vil sannsynligvis forandre verden for alltid. Konsekvensene for Norge bør bli at vi begynner å bygge norsk landbruk opp og ikke ned. Investeringer i bonden kan bli den beste avkastning i helse for det norske folk. Tusen takk for FJØRFEDAGENE 2020! BONDE FREMTIDENS VIKTIGSTE YRKE? Den norske bondens kunnskap om produksjon av trygg mat, kan fort bli forbrukernes viktigste helsekort i fremtiden. Tekst: Mariann Tveter, Heimkunnskap. Foto: Anne Andersen. Mariann Tveter

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy