FJØRFE nr. 4 - 2020

* FJØRFE 4 | 20 * 21 WEB | NFL.NO TEMA | næringsnytt Styret i Kyllingprodusentenes Landslag (KL) vil med dette informere varemottakerne og eggprodu- sentene om at prisen på unghøner må økes i nærmeste framtid etter at kraftfôrprisen har begynt å stige betydelig. I tillegg kommer økte kostnader i forhold til valutakursen bl.a. på avlsdyr og vaksine. FK Agri har antydet en prisoppgang på kraftfôr på bortimot 30 øre, noe som i så fall vil måtte med- føre en prisoppgang på 16 ukers konvensjonelle unghøner på totalt kr 2,50 når en også korrigerer for prisoppgangen på avlsdyr og vaksine. Medlemmene i KL ser for seg at denne oppgangen i prisen på livkylling blir tatt inn gradvis når kostnadene begynner å påløpe. Situasjonen oppleves som svært krevende for oppdretterne når disse kostnadene slår inn såpass hurtig. Uten dekning vil det i mange tilfeller være tale om milliontap for mange. KL ønsker at framtidig eggpris økes, slik at eggprodusentene får dekket inn tillegget i unghønepris sammen med økte kraftfôrkostnader i selve eggproduksjonen. Med vennlig hilsen Styret i Kyllingprodusentenes Landslag (KL) Bjarne Martin Lyngstad Pål Ånund Tveiten Therese Dahl Styreleder Styremedlem Styremedlem KYLLINGPRODUSENTENES LANDSLAG: UNGHØNEPRISEN ØKES Prisen på unghøner øker som en direkte konsekvens av økt kraftfôrpris. Tekst: Styret i Kyllingprodusentenes Landslag Foto: Karianne Fuglerud Ingerø Kyllingprodusentenes landslag Kyllingprodusentenes Landslag (KL) organiserer livkyllingoppdretterne av verpehøner. I Norge er det 14 spesialiserte livkyllingoppdrettere som dretter opp nyklekte kylling for videresalg til landets eggprodusenter.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy