FJØRFE nr. 4 - 2020

* FJØRFE 4 | 20 * 16 Røykdesinfeksjon gjort enkelt, effektivt og bærekraftig! Ring 908 52 180 post@lavendelhygiene.no Verdensledende desinfisering No 1 – vi beskytter dine verdier AS – vi beskytter dine verdier AS – vi beskytter dine verd ier AS – vi beskytter dine verdier AS www.agrosupply.com ECO Unit Kampanje varmegjenvinner fra Agro Supply Siste generasjon! Nyhet modulbasert gjenvinner fra markedle- deren Agro Supply: • Reduserer oppvarmingskostnader opp mot 70%, bedring av klima • Ivaretar endringene i lavere belegg ved økt varmekapasitet • Ferdig montert og tilkoblet alle type com- putere og anlegg • Leasingfinansiering fra våre samarbeids- partnere • Priser fra 8990 kr eks mva per måned, ved 60 mnd total løpettid Forutsetter følgende fra kunde: • Lossing og plassering på støpt betong- plate med avløp • Priseksempelet har avstand 30 m fra styre og el-tavle • Inkluderer hulltaking i sandwich vegg med hvite dekkbeslag • Finansiering innvilges under normale forhold Ta kontakt for befaring og gjennomgang av ditt anlegg! Forhandlere i Norge Morten Hummelvoll-Asklund T: 99202290 • post@fjorfespesialisten.no www.agrosupply.com ECO Unit Kampanje varmegjenvinner fra Agro Supply Siste generasjon! Nyhet modulbasert gjenvinner fra markedle- deren Agro Supply: • Reduserer oppvarmingskostnader opp mot 70%, bedring av klima • Ivaretar endringene i lavere belegg ved økt varmekapasitet • Ferdig montert og tilkoblet alle type com- putere og anlegg • Leasingfinansiering fra våre samarbeids- partnere • Priser fra 8990 kr eks mva per måned, ved 60 mnd total løpettid Forutsetter følgende fra kunde: • Lossing og plassering på støpt betong- plate med avløp • Priseksempelet har avstand 30 m fra styre og el-tavle • Inkluderer hulltaking i sandwich vegg med hvite dekkbeslag • Finansiering innvilges under normale forhold Ta kontakt for befaring og gjennomgang av ditt anlegg! Forhandlere i Norge Morten Hummelvoll-Asklund T: 99202290 • post@fjorfespesialisten.no • R duserer oppvarmingskostnader opp mot 70%, bedring av klima • Priser fra 8990 kr eks mva per måned, ved 60 mnd total løpettid • Ta kontakt for befaring og gjen- nomgang av ditt anlegg! Kampanje varmegjenvinner fra Agro Supply Siste generasjon! Morten Asklund mob: 992 02 290 post@fjorfespesialisten.no www.agrosupply.com ECO Unit Kampanje varmegj envinner fra Agro Supply Siste generasjon! Nyhet modulbasert gjenvinner fra mar kedle- deren Agro Supply: • Reduserer oppvarmingskostnader op p mot 70%, bedring av klima • Ivaretar endringene i lavere belegg v ed økt varmekapasitet • Ferdig montert og tilkoblet alle type com- putere og anlegg • Leasingfinansiering fra våre samarbe ids- partnere • Priser fra 8990 kr eks mva per måne d, ved 60 mnd total løpettid Forutsetter følgende fra kun e: • Los ing og plassering på støpt beton g- plat med avløp • Priseksempelet har avstand 30 m fra styre og el-tavle • Inkluderer hulltaking i sandwich vegg med hvite dekkbeslag • Finansiering innvilges under normale forhold Ta kontakt for befaring og gjennomgang av ditt anlegg! Forhandlere i Norge Morten Hummelvoll-Asklund T: 99202290 • post@fjorfespesialisten.no Rugeri og oppdrett siden 1948 I snart 70 år har Børge Undheim AS drevet rugeri og oppdrett av høner til eggproduksjon. Alle våre dyktige medarbeidere bor i bedriftens nærmiljø, og de fleste har jobbet her i mange år. Børge Undheim AS er nemlig opptatt av å være en lokal og langsiktig bedrift på Jæren. Vi leverer fra daggamle kyllinger til 18 ukers unghøner til kunder over hele Norge. MEGABITE JD www.borgeundheim.no • Telefon: 978 80 453 Børge Undheim AS distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Rugeri og oppdrett siden 1948 I snart 70 år har Børge Undheim AS drevet rugeri og oppdrett av høner til eggproduksjon. Alle våre dyktige medarbeidere bor i bedriftens nærmiljø, og de fleste har jobbet her i mange år. Børge Undheim AS er nemlig opptatt av å være en lokal og langsiktig bedrift på Jæren. Vi leverer fra daggamle kyllinger til 18 ukers unghøner til kunder over hele Norge. MEGABITE JD www.borgeundheim.no • Telefon: 978 80 453 Børge Undheim AS distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Rugeri og oppdrett siden 1948 I snart 70 år har Børge Undheim AS drevet rugeri og oppdrett av høner til eggproduksjon. Alle våre dyktige medarbeidere bor i bedriftens nærmiljø, og de fleste har jobbet her i mange år. Bø ge Undheim AS er n mlig opptatt av å være en l kal og langsiktig b drift på Jæren. Vi leverer fra daggamle kyllinger til 18 ukers unghøner til kunder over hele Norge. MEGABITEJD www.borgeundheim.no • Telefon: 978 80 453 Børge Undheim AS distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Rugeri og op dret siden 1948 I snart 70 år har Børge Undheim AS drevet rugeri og oppdrett av høner til eg produksj . Alle vår dyktige m darbeidere bor i bedriftens ærmiljø, og de fleste har job et her i mange år. Bø ge Undheim AS er nemlig opptat av å være en lokal og langsiktig bedrift på Jæren. Vi leverer fra dagg mle kyllinger til 18 ukers unghøner til kunder over hele Norge. MEGABITE JD www.borg undheim. • Telefon: 978 80 453 Børge Undheim AS distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy