FJØRFE nr. 4 - 2020

* FJØRFE 4 | 20 * 15 WEB | NFL.NO TEMA | lagsarbeid Margrethe Brantsæter DIALOGFORUM KYLLING BORTFALL AV STORHUSHOLDNING Allerede én måned etter konstituering er det tydelig at Dialogforum kylling kan bli en viktig arena for kyllingprodusentene. Tekst: Margrethe Brantsæter Foto: Sigrid Hjørnegård E tter planen som ble lagt i februar skulle neste møte i Dialogforum avholdes i oktober, men allerede én måned etter konstituering ble det behov for hyppigere kontakt. Kun få dager etter korona-tiltakene ble innført, tok leder i Dialogforum kylling, Morten Kulstad, initia- tiv til et telefonmøte. Formålet var å få en orientering om hvordan korona-tiltakene slo ut hos de ulike produ- sentgruppene i landet. Bekymring rundt økt kraftfôrpris ble drøftet. Sigrun Pettersborg, assisterende næringspolitisk sjef i Bonde- laget, orienterte om sammenhengen mellom endringer av råvarepriser på verdensmarkedet og tollvernet. Med de økte råvareprisene på verdensmarkedet er ikke tollvernet lenger tilstrekkelig som buffer, noe som fører til økte kraftfôrpriser og bonden blir skadelidende. BORTFALL AV STORHUSHOLDNING Produsentlagene orientert om resultatene av bortfall av storhusholdning og hvordan det påvirker deres pro- dusenter. Flere fjørfeprodusenter opplever nå direkte Representanter i Dialogforum kylling under fysisk møte i februar: Eli Nordtug fra Norsk Kylling, Sigbjørn Rød fra Gårdsand, Ole Johs. Egeland fra Nortura, Margrethe Brantsæter og Kolbjørn Frøseth fra Norsk Fjørfelag og Sigrun Pettersborg fra Norges Bondelag. Sittende foran Morten Kulstad fra Ytterøykylling og Ragnar Skorge fra Den Stolte Hane. konsekvenser av at etterspørsel til storhusholdning er kraftig redusert «over natten» grunnet koronasi- tuasjonen med stengte restauranter osv. Hvor hardt produsenter rammes varierer hos ulike varemottakere, men for de fjørfeprodusentene dette angår vil det være alvorlig for økonomien. Den tapte inntekten, i form av reduserte innsett/belegg, kommer i tillegg til de økte kostnadene tilknyttet kraftfôr. NFL har i etterkant av møtet vært pådriver for å få svar på hvordan eksisterende krisepakkene fra staten vil kunne være aktuelle for produsenter som må produ- sere med redusert belegg eller mister innsett. Det er påpekt at de økonomiske konsekvensene for fjørfepro- dusenter ikke nødvendigvis inntrer umiddelbart, men først vil komme til syne senere i år. Krisepakkene som finnes i skrivende stund er derfor ikke spesielt egnet for å bistå fjørfeprodusenter som opplever bortfall av storhusholdning. NFL har i en rekke sammenhenger et- terspurt om det vil være mulig å få til en krisepakke for biologiske produksjoner.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy