FJØRFE nr. 4 - 2020

* FJØRFE 4 | 20 * 11 WEB | NFL.NO TEMA | lagsarbeid NFL sendte ut en undersøkelse 24. april. På to døgn kom det inn svar fra 354 produsenter, ca 30 % av alle fjørfe - bønder i Norge. Besvarelsene bekrefter alvoret i situasjonen, og illustrerer tydelig at den ekstraordinære prisstigningen på kraftfôr rammer fjørfebønder hardt. 77 % oppgir at de er ”nokså” eller ”veldig” bekymret for videre drift dersom det ikke kompenseres for de økte kostnadene. Det haster med å finne økonomiske tiltak! Tilbakemeldingene på spørsmålene danner grunnlaget for NFLs videre innsats for fjørfebønder over hele landet. Produsentøkonomi er en av våre mest sentrale arbeids - områder, og det er mer aktuelt enn noen gang å jobbe for fjørfebøndenes rammebetingelser. PRODUSENTØKONOMI FJØRFEBØNDER USIKRE PÅ FREMTIDEN 77% av fjørfebøndene oppgir i NFL sin spørreundersøkelse at de er “nokså” eller “veldig” bekymret for videre drift dersom det ikke kompenseres for de økte fôrkost- nadene. Det haster med å finne økonomiske tiltak! Tekst: Margrethe Brantsæter & Karianne Fuglerud Ingerø Foto: Karianne Fuglerud Ingerø SPØRSMÅL: HVOR BEKYMRET ER DU FOR FREMTIDEN SOM FJØRFEPRODUSENT? • Jeg går konkurs, har for stram økonomi. • Jeg blør kraftig. 1/3 av inntektene til familien min forsvinner. Og jeg har det lett, sammenliknet med konvensjonelle produsenter. Da hadde jeg ikke hatt råd til å drive. • Her er det faktisk kroken på døra hvis ikke kraftfôrprisen kompenseres på en eller annen måte. • Hva er alternativet? Vi har høy gjeld og stor verdi bundet opp i eiendom og produksjon. Vi kan velge mellom å ikke betjene gjeld som planlagt eller ta ut mindre til å leve av. • Synes det er helt feil at produsentene skal ta regningen for dette. • Det er et tragi-komiske utspill om at vi skal kose oss med at diesel/gass-prisene er så lave. Vi har fulgt politiske tanker og investert i dyrt flisfyringsanlegg og har derfor null glede av billig gass/diesel. • Ingen liker å jobbe tilnærmet gratis. Heller ikke vi kyllingprodusenter. • Vi har nettopp bygget om til frittgående og hatt et år uten overskudd med miljøinnredning, så dette blir katastrofe. BESVARELSER PÅ SPØRREUNDERSØKELSEN VISER ALVORET I SITUASJONEN: Margrethe Brantsæter Karianne Fuglerud Ingerø Et lite utvalg av de 354 svarene som kom inn på NFL sin spørreundersøkelse. → 7 produsenter (2%) 75 produsenter (21%) 136 produsenter (39%) 135 produsenter (38%)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy