FJØRFE nr. 10 - 2020

* FJØRFE 10 | 20 * 5 WEB | NFL.NO TEMA | leder N år speiderlederen sier "vær beredt", lyder det unisone svaret fra speiderne "alltid beredt". I denne lederen vil jeg vise eksempler på hvordan NFL de siste ukene har jobbet med å «være beredt» på det framtiden måtte bringe. 27. november kom en nyhet som fjørfenæringen har fryktet, men samtidig vært forberedt på i mange år. Veterinærinstituttet rapporterte om påvisning av høy- patogen fugleinfluensa for første gang i Norge. Siden den første positive prøven hos villfugl, har det vært hyppige møter mellom Veterinærinstituttet, Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, varemottakerne, Bondelaget, Veterinærforeningen, Animalia, NFL med flere. Hele verden har i 2020 fått god innsikt i hva et smittsomt virus kan ødelegge av liv, helse og økonomi. Med koro- napandemien som bakteppe, er det større forståelse i samfunnet når vi forklarer hva som står på spill. NFL har vært fjørfebøndenes stemme på TV, i radio og en rekke nyhetsartikler i nasjonale og lokale aviser. En stor takk til alle lokallag som har mobilisert og fått NFL sin pressemelding om «Fugleinfluensa - vi har alle ansvar for å begrense smitten» på trykk i mange lokalaviser i det ganske land. Se mer på side 11. Hvor stort omfang fugleinfluensaen får i Norge er for tidlig å vite, men de fleste antar at det vil avdekkes flere positive prøver. Om smitten begrenses til villfugl, og vi unngår at hobbyhøns og/eller kommersielle fjørfehold blir affisert, avhenger av at alle som har tamfugl som hobby eller kommersielt, følger Mattilsynets budskap. Det viktigste kommersielle fjørfebønder gjør for å holde fugleinfluensa ute av fjørfehuset, er å opprettholde og evt. skjerpe smittevernrutinene på gården. Om vi nå klarer å holde smitten ute fra kommersielle flokker, er en «ild-test» på om vi har forberedt oss godt nok. Dette er ingen beredskapsøvelse, men ramme alvor! Se mer om Mattilsynets veliedning til smittevern- og hygiene- tiltak på side 40. Uansett om du er av typen som begynte med julemusikk, julebrus og mandariner allerede i august, eller som utsatte juleforberedelsene til langt ut i desember, er det ikke lenge til landbruket igjen møter staten til vårens jordbruksforhandlinger. I høst har NFL valgt en ny LEDER «VÆR BEREDT - ALLTID BEREDT» Margrethe Brantsæter Margrethe Brantsæter Daglig leder Norsk Fjørfelag strategi for å være godt forberedt når vi skal overrekke innspill til Bondelaget og Småbrukarlaget på nyåret. Vi ønsket at alle våre medlemmer skulle få ta aktivt del i innspillene med jordbruksforhandlingene og sendte derfor ut en spørreundersøkelse. Responsen blant medlemmene var overveldende: nesten 250 fjørfebøn- der besvarte spørreundersøkelsen. Les mer om NFLs forberedelser til jordbruksforhandlingene på side 8. NFL har ambisjon ommest mulig dialog med flest mulig politikere fra alle partier. I midten av november ble NFL invitert til å holde innlegg i forbindelse med gjennomgang av Arbeiderpartiets utkast til partiprogram. Det står mer om dette på side 8 og 9. Da lokalpolitikere i Buskerud fra Grønn Ungdom og MDG ville på besøk til NFL-medlem og eggprodusent, Karl Rickhard Hals Gylseth, i Hoel, del- tok også NFL. God dialog er viktig når politikerne i sine posisjoner skal ta avgjørelser som påvirker fjørfebøndene. Les mer om politiker-besøket på side 15. Lokallagsstyrene har gjort en kjempeinnsats med å kontakte potensielle medlemmer i sine regioner denne høsten. Se omtaler s 7. Lokallagene som utpeker seg som de store verve-vinnerne, er Innlandet Fjørfelag med 29 nye medlemmer og Østfold & Akershus Fjørfe- lag med 10 nye fjørfebønder. På landsbasis har NFL økt oppslutningen til 79 %. Dette gjør at vi rykker stadig nærmere det "fjørete" målet om 100 % oppslutning. Jo flere vi står sammen, jo sterkere vi blir! Med ønske om en fredelig jul og et riktig godt, trygt og smittefritt nytt år. Ønsker dere alle en fredelig jul og et riktig godt, trygt og smittefritt nytt år. »

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy