FJØRFE nr. 10 - 2020

* FJØRFE 10 | 20 * 39 WEB | NFL.NO TEMA | dyr og forskning Guro Vasdal D et finnes i dag DVP for slaktekylling, kalkun, verpe- høner og svin, og fra nyttår kommer DVP avlsdyr slaktekylling og kalkun. DVP for storfe og sau er også under utvikling. I alle programmene har veterinæren vik- tige roller, både som rådgiver, registrere velferdsindika- torer, undersøke og dokumentere miljø, helse og velferd, sette fokus på forbedringsområder og følge opp avvik. HVORFOR ETTERUTDANNINGSKRAV? Det er viktig med enhetlig og forutsigbar oppfatning og utøvelse av veterinærens rolle i DVP. Det gjør at veterinærene har behov for oppdatert kompetanse. For å ivareta dette behovet, inkluderes etterutdanningskrav for veterinærer som et krav i alle DVP. HVA BESTÅR KRAVET I? Etterutdanningskravet innebærer et e-læringskurs som omfatter strukturert opplæring i hva DVP er, bakgrunnen for at husdyrnæringen har etablert programmene, hvilken rolle veterinæren er forventet å ha i arbeidet med programmene og hvilke konkrete oppgaver som skal gjøres før, under og etter veterinærbesøkene. I tillegg kan temaer som dybdekunnskap om forutsetninger for god dyrevelferd, hvordan måle dyrevelferd og bruk av validerte velferdsindikatorer bli inkludert. Animalia har sammen med KLF, Nortura, DNV, Bondelaget, Matmerk, og Tine fått KIL-midler til å utvikle et slik kurs i 2021. Kurset går på tvers av dyrearter, som betyr at veterinærer med avtale på flere dyrearter kun behøver å ta ett kurs hvert tredje år. HVA BETYR DET FOR DEG SOM FJØRFEBONDE? Dette kravet er rettet mot veterinærene, men det er viktig at du forsikrer deg om at helseovervåkings- veterinæren din har oppdatert kompetanse. Da det er snakk om et e-læringskurs hvert tredje år vil kostna- dene for den enkelte veterinær være relativt lave, og det vil innebære marginale ekstrakostnader for deg som bonde. DYREVELFERDSPROGRAMMER: ETTERUTDANNINGSKRAV FRA 2021 Dyrevelferdsprogrammer (DVP) er viktig for å dokumentere og forbedre dyrevelferd. Veterinærene får en stadig mer sentral rolle i disse programmene. For å sikre oppdatert kompetanse og god rolleforståelse blir det nå krav om etterutdanningskurs for veterinærene i alle DVP. Tekst & foto: Guro Vasdal, Animalia Veterinærbesøk er et krav i dyrevelferdsprogrammene. Veterinæren skal gi faglig støtte til produsentene i deres arbeid med dyrevelferd.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy