FJØRFE nr. 10 - 2020

* FJØRFE 10 | 20 * 35 WEB | NFL.NO TEMA | dyr og forskning LYSET PÅVIRKER Lys er en form for elektromagnetisk stråling. Det vi kal- ler synlig lys, er de bølgelengdene av denne strålingen som skaper synsinntrykk i øyet og hjernen. Hvilke bølgelengder som skaper synsinntrykk varierer mellom dyreslag, og hvordan lyset oppfattes er også forskjellig. Lys har stor innvirkning på de fleste levende organis- mer. Lyset påvirker utskillelse av signalstoffer som regulerer ulike prosesser i kroppen, for eksempel døgnrytmen, hormonbalanse, søvn/våkenhet, tilvekst, kjønnsmodning, daglig egglegging, utvikling av im- munforsvar og produksjon av D-vitamin- for å nevne noe. FJØRFE HAR GODT SYN Syn er en viktig sans for fjørfe, og de har generelt godt syn. Fjørfe kan se et bredere fargespekter enn oss mennesker, og kan også oppfatte UV-lys. Øynene er plassert på siden av hodet, noe som gir dem et bredt synsfelt, men dårlig dybdesyn. LYS ER IKKE BARE LYS! Lyset har mange egenskaper, og når vi velger lyskilder til fjørfe bør vi velge en lyskilde som er så godt tilpasset fjørfeets syn som mulig. Uheldige lysforhold kan være en stressfaktor, og kan påvirke blant annet tilvekst, tid for første egg, produksjon og fôropptak. Stress kan føre til problematferd, som for eksempel fjørhakking, som igjen kan føre til dårlig fjørdrakt, økt fôrforbruk og økt dødelighet. LYSETS FARGE - SÅ LIKT DAGSLYS SOM MULIG Farger er lys av bestemte bølgelengder. Bølgelengdene måles i nanometer, nm. Disse bølgelengdene oppfattes ikke likt av fugler og mennesker, og hva vi faktisk ser er ikke det samme. Når vi velger lyskilder til fjørfe, er det derfor lurt å ha dette i bakhodet. Tidligere benyttet en ofte ensfarget lys, fordi en ønsket å utnytte spesifikke egenskaper ved de bestemte bølgelengdene/fargene. I dag vet vi at det beste er å bruke et bedt fargespekter som er så nært dagslys som mulig. Nyere forskning viser at UV-lys har positiv effekt på dyrevelferd hos fjørfe, og i Sverige er det faktisk krav om UV-lys til fjørfe. For at lysets farge skal oppfattes av øyet, må lyset ha en viss styrke. Ved for lav lysstyrke vil ikke øyet kunne oppfatte farger. For fjørfe er det i litteraturen beskrevet at fargeoppfattelse krever over 5-8 lux. For mennesker er det høyere. LYS TIL FJØRFE HVA MÅ DU TENKE PÅ? I fjørfeholdet er lys et av verktøyene vi har for å styre produksjon og atferd, og lys har innvirkning på dyras trivsel og velferd. Derfor er det viktig at vi har kunnskap om hvordan lyset påvirker, og hvilke egenskaper ved lyset vi må være opptatt av. I denne artikkelen er fokuset først og fremst verpehøns, men informasjonen er også relevant for andre fjørfearter. Tekst & foto: Tone Beate Hansen, Animalia & sekretær i norske avdelingen av WPSA Foto: Animalia/Jonas Ruud & Karianne Fuglerud Ingerø Tone Beate Hansen Eksempel på mye brukt lyskilde under aviar. Foto: JR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy