FJØRFE nr. 10 - 2020

* FJØRFE 10 | 20 * 31 WEB | NFL.NO TEMA | dyr og forskning Magnus Jeremiasson HØY FOREKOMST Den gjennomsnittlige utbredelsen av rød hønsemidd i Europa anslås til at 83% av flokkene blir berørt av midd. I Sverige var forekomsten i den siste undersøkelsen fra 1994 67%. En mindre spørreundersøkelse i 2015 viste en forekomst på 63%. I andre europeiske land varierer utbredelsen fra 67% til 94%. Hvis du teller antall høner, betyr dette at rundt 300 millioner høner i Europa til enhver tid påvirkes av midd og den negative effekten det har. Rød hønsemidd forekommer i alle typer pro- duksjonssystemer, både økologisk, miljøinnredning og frittgående produksjon. MIDD PÅVIRKER VELFERDEN Middbitt gjør vondt og forårsaker irritasjon i huden, noe som fører til økt stress hos angrepne høner. Fordi middene er aktiv om natten, forstyrrer de hønenes naturlige søvn når hønene må stelle og klø seg grunnet irritasjonen. Du ser ofte økt stelle- og klø-frekvens hos hønene både om natten og på dagen. Dette er typiske symptomer på uro som også fører til nedsatt vekst og nedsatt almenntilstand for hønene. Ved forekomst av rød hønsemidd ser en også økte nivåer av kortikosteron Ektoparasitt Ektoparasitter er snyltedyr som snylter på vertsdyrets eller vertsplantens overflate , i motsetning til entopa- rasittene, som lever i vertsdyrets eller verts- plantens indre . RØD HØNSEMIDD ALVORLIGTRUSSELFOREGGPRODUSENT Rød hønsemidd ( Dermanyssus gallinae ) er en utbredt ektoparasitt hos verpehøner over hele verden og utgjør en alvorlig trussel i eggproduksjonen i Europa. Disse ekstremt destruktive, parasittene suger blod fra hønsene om natten og gjemmer seg deretter i sprekker, åpninger og i strøet i hønsehuset om dagen, når de ikke spiser. Voksne midd er omtrent 1 mm store og røde i fargen når de har spist blod, men har en mer svart, grå eller hvit farge før de spiser. Tekst & foto: Magnus Jeremiasson, Technical Account Manager, Fjäderfä & Veterinär MSD Animal Health Middfeller med et betydelig aforekomst av rød hønsemidd.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy