FJØRFE nr. 10 - 2020

* FJØRFE 10 | 20 * 30 TEMA | dyr og forskning FOREKOMST I NORGE RØD HØNSEMIDD Animalia AS har et overvåkningsprogram for rød hønsemidd. Her er noen data fra dette overvåknigsprogrammet. Tekst: Magne Hansen, Animalia Magne Hansen ANTALL HØNSEHUS SMITTET MED RØD HØNSEMIDD Vi ser at smitten varierer fra år til år. Det kan se ut som at vi "normalt" har relativt lav smitte, men at når det først opptrer smitte kan ganske mange hus bli rammet. % HUS SOM HAR SENDT INN MIDDFELLER PER ÅR I KSL er det obligatorisk å sende inn middfeller til over- våkningsprogrammet. Animalia AS mottar middfeller fra rundt 40% av hønsehusene hvert år. Det tilsvarer opp mot 60% av flokkene. Noen oppgir at de ikke sen- der inn feller fordi de vet de har midd, mens andre ikke sender inn fordi de aldri har hatt midd/vet de ikke har midd, men man skal uansett sende inn feller! % HUS MED HØNSEMIDD Det har de siste 10 år vært en jevn økning av andel hus med rød hønsemidd i Norge. Likevel har vi langt lavere forekomst enn vi ser i Europisk sammenheng. Hvert år er det noen som klarer å utrydde rød hønse- midd fra hønsehuset sitt. Så snart Corona-situasjonen er løst håper vi å få kvalitetssikret tall på hvor mange dette er. Vi må besøke hønsehus som har hatt negative middfeller i to flokker på rad og på slutten av innsettet lete etter midd. Ta kontakt med Animalia AS dersom du trenger råd for sanering av rød hønsemidd. • Høy eggmasse • Lav klinkandel • Utholdende høner • God tilvekst • Lavt fôrforbruk • Frisk kylling TOPPVERPER TOPPKYLLING Kontakt oss for å teste Toppverper/Toppkylling på neste innsett KONTAKTINFORMASJON 51 74 33 00 | WWW.FISKA.NO ANTALL HUS MED HØNSEMIDD, I %, FOR ÅRENE 2010 - 2020 ANTALL HUS SOM SMITTES PER ÅR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy