FJØRFE nr. 10 - 2020

WEB | NFL.NO TEMA | for og foring * FJØRFE 10 | 20 * 27 For kornsesongen 2020/2021 er det estimert et import- behov på ca. 360.000 tonn karbohydratråvarer. NÆRINGSINNHOLD Råvareanalyser på korn fra Østlandet utført av Felles- kjøpet Agri viser normale verdier for kjemisk innhold av vann, protein, fett og trevler. Stivelseinnhold for bygg og havre er høyere enn fjoråret, mens for kveite, rug og rughvete er det en reduksjon. Tabellen over viser et utdrag av kjemisk innhold knyttet til kornråvarer fra Østlandet de tre siste år. 2018 var et spesielt år med høye proteinverdier i bygg, havre og kveite. KVALITET Bygg og kveite kan betegnes som av god kvalitet også i år som i fjor. Falltall for begge varene er lik i som i fjor som kan være positiv for pelletskvalitet, men i år har vi langt lavere tilgang på kveite. Dette kan være utfor- drende når vi skal bruke mer bygg og havre enn året før. Bygg har generelt lavere falltall enn kveite, noe vi også ser i årets analyser. I Norge har vi spesiell fokus på toksiner i gruppen trichothecener som produseres av feltmuggsoppen Fuasarium . Innenfor trichothecener gruppen er det mykotoksinene Deoksynivalenon (DON), T-2 og HT-2 som er de mest vanlige i norsk korn. Det er registeret lite mykotoksiner i årets korn. Normalen er at havre inneholder mer DON og HT2/ T2 enn de andre kornråvarene og det gjelder også i år. Det er også i havre vi ser størst variasjon av DON mellom partier av korn. I år har vi en økning av DON i havre sammenlignet med i fjor, men nivået kan fortsatt betegnes som lav for Østlandskornet, med gjennom- snittlig verdi på 400 µg/kg. I Trøndelag er det funnet høyere verdier av DON i havren, noe som skyldes sen høsting i år. Totalinnholdet av mykotoksiner i fôret blir nøye kontrollert og holdt godt innenfor akseptable nivåer til alle dyregrupper. Nivået av HT2/T2 i havre er lik som fjoråret. BRUK AV ÅRETS KORN TIL FJØRFE Det er større tilgang på norsk bygg og havre i forhold til fjor, dette vil gjenspeile seg også i fôret til fjørfe. Verpehøns utnytter havre svært godt og det er spesielt i verpefôr at man vil se størst økning av havre. Økning i havre betyr reduksjon av andre karbohydratråvarer og i år vil det bli kveite som naturligvis blir redusert med tanke på tilgjengelighet. Kilder: Norske Felleskjøp, Felleskjøpet Agri 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Protein % Fett % Stivelse % Bygg 12,0 9,8 10,1 2,8 3,0 2,6 50 51,8 52,5 Havre 13,0 10,8 10,7 5,0 5,2 5,6 38 40,8 42,0 Kveite 14,2 11,8 12,0 2,1 2,1 2,0 56 57,4 56,7 Rug 7,4 8,9 2,0 1,8 56,5 51,5 Rughvete 9,9 10,4 2,4 1,8 58,3 57,0 RÅVAREANALYSER AV KORN FRA ØSTLANDET Trøndelag kyllingoppdrett distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Kontakt: Erling Brenne 905 23 011 Stig Gøran Brenne 950 53 593 Christoffer Singstad 475 09 109 Pål Ånund Tveiten 918 77 828 Trøndelag kyllingoppdrett Megabite JD www.borgeundheim.no I 2017 startet vi med oppal i nytt og moderne kyllingoppdrett. Vi leverer over 15 konsesjonsflokker i den første runden og vi har mer kapasitet. Trøndelag kyllingoppdrett distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Kontakt: Erling Brenne 905 23 011 Stig Gøran Brenne 950 53 593 Christoffer Singstad 475 09 109 Pål Ånund Tveiten 918 77 828 Trøndelag kyllingoppdrett Megabite JD www.borgeundheim.no I 2017 startet vi med oppal i nytt og moderne kyllingoppdrett. Vi leverer over 15 konsesjonsflokker i den første runden og vi har mer kapasitet. Trøndelag kyllingoppdrett distribu rer Dek l White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Kontakt: Erling Brenne 905 23 011 Stig Gøran Brenne 950 53 593 Christoffer Singstad 475 09 109 Pål Ånund Tveit 918 77 828 Trøndelag kyllingoppdrett MegabiteJD www.borgeundheim.no I 2017 startet vi med oppal i nytt og moderne kyllingoppdrett. Vi leverer over 15 konsesjonsflokker i den første runden og vi har mer kapasitet. Trøndelag kyllingoppdrett distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Kontakt: E ling B enne 905 23 011 Stig Gøran Brenne 950 53 593 Christoffer Singstad 475 09 109 Pål Ånund Tveiten 918 77 828 Trøndelag kyllingoppdrett Megabite JD www.borgeundheim.no I 2017 startet vi med oppal i nytt og moderne kyllingoppdrett. Vi leverer over 15 konsesjonsflokker i den første runden og vi har mer kapasitet. Trøndelag kyllingoppdrett distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Kon akt: Erli Brenne 5 23 011 Stig Gøran Brenne 50 53 593 Christoffer Singstad 475 09 109 Pål Ånund Tveiten 918 77 828 elag kyllingoppdrett Megabite JD www.borgeundheim.no I 2017 startet vi m d oppal i nytt og moderne kyllingoppdrett. Vi leverer over 15 konsesjonsflokker i den første runden og vi har mer kapasitet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy