FJØRFE nr. 10 - 2020

* FJØRFE 10 | 20 * 26 TEMA | for og foring K jemisk innhold av råvarene viser normal innhold av protein og noe økt stivelsesinnhold. Hygienisk kva- litet kan betegnes som generelt god, med lave verdier for mykotoksiner i bygg og kveite. Havre har noe økt innhold av mykotoksiner i forhold til i fjor, dette gjelder spesielt for Trøndelagsområdet som hadde sen innhøs- ting, men generelt er også kvaliteten på havre god. AVLINGSPROGNOSE HØSTEN 2020 Hvert år avlegger Norske Felleskjøp prognose for til- gang av norsk korn for sesongen. Prognosen blir brukt som grunnlag for råd og tiltak inn mot Landbruksdi- rektoratet, som igjen fordeler importkvoter gjennom auksjoner. Behovet for import av karbohydratråvarer blir estimert på grunnlag av den samla produksjonen av kraftfôr og andel karbohydratråvarer i kraftfôret, minus tilgjengelig norsk korn. Det vil si at importen skal dekke opp underskudd av norsk korn til kraftfôr- bransjen. Tallene som det blir referert til i denne artikkel er knyttet til den siste oppdateringen fra Norske Felleskjøp 16. november 2020. Kornavlingen etter høsten 2020 er 1.239.000 tonn, dette er lik forrige kornsesong, men 8% høyere enn snittet for de siste 5 år. Tilgang på kveite er 30% lavere enn fjoråret og anslås til 303.000 tonn. Av totalvolumet er 86.000 tonn definert per i dag som fôrkveite, mens resterende er matkveite. Bygg og havre har en økning på henholdsvis 12% og 35% i forhold til fjoråret og rundt 18% over snittet for de 5 siste årene. Dette gir et volum på 606.000 tonn bygg og 294.000 tonn havre. Proteinråvarene erter, åkerbønner og raps ligger totalt sett på samme nivå som i fjor, men har økt med 9% mot de 5 siste årene. KORNHØSTEN 2020 MYE BYGG OG HAVRE Årets kornavling ser ut til bli som i fjor, stor, men med høyere tilgang av bygg og havre og lavere tilgang på kveite. Som fjoråret blir det forholdsvis lav behov for importert karbohydratråvarer. Tekst: Keilih Nyback Hagen, Felleskjøpet Rogaland Agder Foto: Anne Linn Olsen Keilih Nyback Hagen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy