FJØRFE nr. 10 - 2020

WEB | NFL.NO * FJØRFE 9 | 20 * 19 TEMA | næringsnytt Hvordan har første driftsår vært? –Det har vært et hektisk år. Mye nytt skulle komme på plass. Vi har lære mye innen drift, om den fremragende teknologi vi har her i bygget, og vi har etablert viktige ruti- ner. Covid-19 kom i første oppstartsår og har gitt oss noen utfordringer, men frem for alt har det være veldig gøy dette første året. Til tross for Covid-19 har de 3 ansatte deltatt på den digitale Fjørfeskolen, forteller Marianne. –Vi er veldig stolte av våre ansatte som gjennom året har fått etablert et godt team av faste ansatte og NMBU studenter som trår til med kunnskap og enga- sjement og som sammen står for driften av anlegget, tilføyer Irma. Hvordan har utnyttelsesgrad vært på bingerommet? Irma forklarer man av konkurransehensyn ikke kan formidle informasjon om de enkelte prosjekter som har vært utført ved Fjørforsk, men at utnyttelsesgrad har vært som planlagt, og god. –Fjørfenæringens aktører har gitt en oppdragsga- ranti på kjøp av forsøkstjenester i det store bingerom- met, dette for å gi NMBU trygghet for at det er behov for forsøkshuset og at det vil bli brukt. SFH startet opp driften med to test-innsett for å sikre at alt fungerer etter intensjonen og for å lage gode rutiner for drift av FJØRFORSK ETT ÅR DRIFT Forsøkshuset på Ås ble åpnet i desember 2019 og har snart vært i drift ett år. Vi tok en prat med Irma Oskam, Senterleder Senter for husdyrforsøk (SHF) og Marianne Bratberg Skarra, avdelingsingeniør SHF, for å høre hvordan dette første driftsåret av forsøkshuset for fjørfe har gått. Tekst: Karianne Fuglerud Ingerø Foto: Kai Ole Hänsch & Karianne Fuglerud Ingerø Driftsmodell Fjørforsk • Fjørforsk er en integrert del av driften ved Senter for husdyrforsøk (SHF) • Fjørforsk er fjørfenæringens og NMBU sitt felles forsøkshus • Forsøkshuset er bygd av NMBU/SHF • Fjørfenæringa (= norske fjørfeprodusenter) finansierer byggekostnadene • Forsøkshuset driftes av SHF, med grunnfinansiering fra NMBU • Rammeavtale mellom næringsaktørene og NMBU om bygging, bruk og finansiering • Fjørfenæringa har fortrinnsrett til å bruke huset/ gjennomføre sine forsøk i 25 år • Egen avtale der flere næringsaktører og NMBU garanterer oppdragsinntekter i 5 år Forsøksfasiliteter Fjørfenæringen/fjør- feprodusentene har finansiert Fjørforsk, til en prislapp på 35 millioner kroner. Ved bygging av Fjørforsk er det etablert et for- malisert FoU-samar- beid og forsøksfasili- teter for fjørfekjøtt og egg. NMBU har stilt med tomt og vært ansvarlig for byggin- gen. Driften skal Sen- ter for husdyrforsøk ved NMBU stå for. Forsøksfasilitetene ved NMBU på Ås, med Fjørforsk i forgrunnen. Driftsutvalget Det er etablert et Driftsutvalg der SHF, NMBU og de aktørene som har inngått avtale om kjøp av forsøkstjenester møtes for å avklare prioriteringer og utarbeide årlige forsøksplaner. Tanken er at det er de aktørene som har avtalt å ha forsøk det aktuelle året, som skal samles for å avtale hvem som skal ha forsøk når. Det betyr at sammensetningen av Driftsutvalget vil kunne endres fra år til år, avhengig av hvem som skal ha forsøk. Driftsutvalget skal også avgi en årsrapport om virksomheten i forsøkshuset (ikke konkurransesensitiv informasjon). Karianne Fuglerud Ingerø

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy