FJØRFE nr. 10 - 2020

* FJØRFE 10 | 20 * 15 WEB | NFL.NO TEMA | lagsarbeid E ven Jacobsen, Grønn Ungdom Buskerud, og kommunestyre-representant for MDG i Hole, Enid Josefine Berta, ønsket innblikk i fjørfeproduksjon. Som politikere i en stor landbrukskommune så de det som positivt og nødvendig å ha dialog med lokale bønder. Fra NFL deltok Ingunn Dalaker Øderud og Karianne Fuglerud Ingerø. VERDIKJEDEN EGG Politikerne var vitebegjærlige og nysgjerrige på driften. De la ikke skjul på at de hadde begrenset kunnskap om fjørfeproduksjon. Gylseth og Øderud forklarte derfor kort om verdikjeden for egg. Det ble samtale om hvor- for vi er organisert med spredt bruksstruktur, for bl.a. å sikre biosikkerhet, og at smittehensyn ofte er grunnen til at vi ikke slipper folk inn til dyra. INFORMASJON OM DRIFTEN Gylseth gikk grundig til verks og forklarte hvordan et aviar ser ut, funksjonaliteten som finnes i innredningen og huset. Videre forklarte han hvor automatisert og kontrollert eggproduksjonen er med jevnlig tilsyn til dyra i tillegg til varslingssystem. Hønsehuset ble bygd for frittgående på «flatt gulv» i 1996/1997 og senere ombygd til aviar. Totalt har de hatt 19 innsett på gården, hvorav de 4 siste har vært økologisk. Inneværende innsett er Karl Gylseth sitt første, etter å ha tatt over driften etter sin far Richard Hals Gylseth. Huset som tidligere hadde plass til 7.500 frittgående har i økologisk produksjon plass til 6.800 høner. Kravet er 6 høner pr kvm på øko kontra 9 pr kvm på frittgå- ende. Dyra har 27 mål med uteareal. Det er bygd «le og skjul» slik at dyra kan våge seg langt ut på utearealet. LOKALPOLITIKERE PÅ FJØSBESØK ÅPNET HØNSEHUSET Økologisk eggprodusent Karl Richard Hals Gylseth fra Hole fikk henvendelse fra lokale politikere om mulighet for å komme på fjøsbesøk. Gylseth åpnet dørene for Grønn Ungdom og kommunestyrerepresentant fra MDG. Tekst: Karianne Fuglerud Ingerø & Ingunn Dalaker Øderud Foto: Karainne Fuglerud Ingerø Karianne Fuglerud Ingerø Midtre Sørum: • Karl Richard Hals Gylseth tok over etter sin far Richard fra 1. juni. • Samboer Anne Sofie Hamre Askeland og sønn Otto (1/2 år) • Hønsehus ble bygd i 1996 til 5.000 frittgående , senere utvidet til 7.500 i aviar og deretter lagt om til økologisk med plass til 6.800 dyr • Livkyllingleverndør: Øderud økologiske oppdrett • Fôrleverandør: Felleskjøpet på Lena • Varemottaker: Nortura • Leier ut 385 mål jord Fra venstre Ingunn Dalaker Øderud, Karl Richard Hals Gylseth, Even Jacobsen, leder i Grønn Ungdom Buskerud og kommunestyre-representant for MDG i Hole, Enid Josefine Berta. Sted: Hole, Viken Ingunn Dalaker Øderud

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy