FJØRFE nr. 10 - 2020

* FJØRFE 10 | 20 * 11 WEB | NFL.NO TEMA | lagsarbeid FUGLEINFLUENSA NFL I MEDIA NFL har de siste ukene vært fjørfebøndenes stemme på TV, i radio og en rekke nyhetsartikler i nasjonale og lokale aviser. Tekst: Margrethe Brantsæter & Karianne Fuglerud Ingerø Foto: Faksimiler fra landets aviser. D a påvisningen av høypatogen fugleinfluensa i Rogaland ble kjent, tok mediene raskt kontakt med Norsk Fjørfelag. NFL har i media henvist til informasjon på Mattilsynets nettsider. NFL har formidlet at det er helt avgjørende at alt fjørfe, i høyrisikoområdet som defineres av Mattilsynet, holdes innendørs. NFL har un- derstreket at fjørfenæringen alltid har fokus på hygiene og smittevern, og at fugleinfluensa i villfugl-bestanden kan ansees som motivasjon til å fortsette dette viktige arbeidet. Se mer info fra Mattilsynet på side 40. NFL utarbeidet også en pressemelding hvor målet var å nå ut til eiere av hobbyflokker i hele landet. Det var nødvedig å spre budskapet om at også småbesetninger må holdes innendørs. En stor takk til alle tillitsvalgte som har mobilisert seg og sørget for at NFL sin pres- semelding «Fugleinfluensa - vi har alle ansvar for å begrense smitten» kom på trykk i mange lokalaviser. Sammen har vi fått til et betydelig antall medieoppslag i desember i nasjonale og lokale medier. Vi gjengir et lite faksimile-utdrag nedenfor. Margrethe Brantsæter Karianne Fuglerud Ingerø MEDIEOPPSLAG FRA NORSK FJØRFELAG OM FUGLEINFLUENSA I DESEMBER 2020 Margrethe Brantsæter og Tone Steinsland under opptak til TV Vest Rogaland. Bilde tv. ser vi Margrethe Brantsæter under intervjuet med TV2.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy