FJØRFE nr. 9 - 2021

9 WEB | NFL.NO * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | lagsarbeid FRA PRESSEMELDINGEN Den siste uken er det bekreftet tilfeller av fugleinflu- ensa hos to besetninger med verpehøns i Klepp kom- mune i Rogaland. Alle de 7.500 hønsene i hver av de to besetningene er avlivet. – Dette er en svært alvorlig situasjon for norsk fjærfe- næring. Satsene som brukes til å beregne den erstat- ningen produsentene får for fjærfe som blir avlivet på grunn av fugleinfluensa, skal økes, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) pressemeldingen. TILBAKEVIRKENDE KRAFT Borch sier at hun vil gi økningen av satsene tilbakevir- kende kraft. Satsene ble sist revidert i 2014, og Borch har nå gitt landbruksforskningsinstituttet Norsk institutt for bio- økonomi et hasteoppdrag om å ferdigstille nye erstat- ningssatser for fjærfe. – De som har fått sine dyr avlivet på grunn av fug- leinfluensa før de nye satsene er endelig klare, vil få etterbetalt denne økningen, sier Borch. INVITERTE TIL MØTE 19. NOVEMBER Borch inviterte næringen til møte i Landbruks- og matdepartementet hvor tema var status fugleinfluensa. Fra Norsk Fjørfelag deltok styreleder Ingunn Dalaker Øderud og daglig leder Margrethe Brantsæter og LANDBRUKSMINISTEREN VIL ØKE ERSTATNINGEN TIL BØNDER RAMMET AV FUGLEINFLUENSA I en pressemelding 18. november ble det klart at landbruksminister Sandra Borch vil øke erstatningen til bønder som må avlive fjærkre på grunn av fuglein- fluensautbruddet. Hun møtte næringen for dialogmøte 19. november. Tekst: Margrethe Brantsæter og Karianne Fuglerud Ingerø Foto: Margrethe Brantsæter & faksimile fra Nationen. Norsk Fjørfelag ved styreleder Ingunn Dalaker Øderud og daglig leder Margrethe Brantsæter var i møte med Landbruks- og matminister Sandra Borch 19. november. Nestleder Tone Steinsland deltok digitalt i møtet som statsråden hadde invitert til. nestleder Tone Steinsland deltok digitalt. NFL under- streket hvor viktig det er at Mattilsynet har fått tildelt ekstra midler over statsbudsjettet i 2022. De gav også honnør til Landbruks- og matdepartementet for at de forstår viktigheten av å øke den offentlige er- statningsordningen, slik at ikke bonden blir sittende igjen med kostnadene. – Satsene som brukes til å beregne den erstatningen produsentene får for fjærfe som blir avlivet på grunn av fugleinfluensa, skal økes. Sandra Borch Landbruks- og matminister FAKSIMILE NATIONEN 18. NOV. Karianne Fuglerud Ingerø Margrethe Brantsæter

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy